Original title: Ekologická regrese
Translated title: Ecological regression
Authors: Poul, Pavel ; Zvára, Karel (advisor) ; Prášková, Zuzana (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Tato práce se zabývá problémem při analýze dat, který vzniká agre- gací veličin do jednotlivých soubor·, pro které známe pouze pr·měry p·vodních veličin a počty jednotek, ze kterých tento soubor vznikl. Jedná se o problém nedo- statečného množství informací, který zp·sobuje nepřesné stanovení vztah· mezi p·vodními veličinami. Tato práce si klade za cíl detailně seznámit čtenáře s dopa- dy agregace dat, představit jednotlivé možnosti přístupu k problému a představit takové modely a předpoklady, které povedou ke správnému stanovení vztah· me- zi p·vodními veličinami. Práce je zakončena praktickým použitím jednotlivých přístup· na reálných datech. Výpočty jsou prováděny v software R. 1

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/77249

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-346758


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-06-20, last modified 2017-06-28


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share