Original title: Knihovědný portrét Jana Wericha
Translated title: Bibliological profile of Jan Werich
Authors: Malá, Ivana ; Khel, Richard (advisor) ; Vorlíčková, Blanka (referee)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2008
Language: cze
Abstract: Předkládaná bakalářská práce otevírá nový pohled na Jana Wericha - českého spisovatele, dramatika a herce. Jejím cílem je nabídnout ucelený knihovědný portrét této významné osobnosti české kultury. Práce byla vypracována na základě analýzy literárních textů Jana Wericha, které mají z velké části autobiografický charakter, a dále dokumentů, které se jeho životem a tvorbou zabývají. První kapitola pojednává o čtenářských zvyklostech Jana Wericha, o oblíbené době i místě čtení, o jeho pohnutkách ke čtení a zabývá se také jeho vztahem k tiskovinám. Druhá část přináší poznatky o Janu Werichovi -spisovateli a o způsobu tvorby jeho literárních i dalších textů. Třetí kapitola objasňuje Werichův vztah ke knihám, knižní kultuře a přináší dostupné informace o jeho osobní knihovně - jejím vzhledu, umístění i obsahu. Čtvrtá kapitola mapuje vztah Jana Wericha k papíru a přináší informace o různých způsobech jeho použití. Poslední dvě kapitoly nabízejí pohled na papír v díle Jana Wericha - jedna část je věnována papíru na jevišti, druhá literárním motivům "knihy a papíru" v jeho díle. Součástí práce je také kapitola věnovaná základním bibliografickým údajům ze života Jana Wericha a jeho nejbližších.. V závěru práce jsou pak stručně shrnuty získané poznatky. [Autorský abstrakt].

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/16058

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-292393


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2017-04-25, last modified 2021-02-25


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share