Original title: Řešení výstavby digitalizačního centra na příkladu Knihovny Akademie věd ČR
Translated title: Building a digitization center: experience of the Czech Academy of Sciences Library
Authors: Ryšánková, Anna ; Žabička, Petr (referee) ; Kadlecová, Ivana (advisor)
Document type: Master’s theses
Year: 2008
Language: cze
Abstract: Diplomová práce se zabývá popisem vzniku, vývoje a běžného provozu Digitalizačního centra Knihovny AV ČR, v.v.i. V úvodní kapitole je zdůvodněn výběr tématu a struktura celé práce. V druhé kapitole je nastíněna situace v oboru digitalizace v Evropské unii, její projekty pro záchranu a digitalizaci kulturního dědictví a situace v digitalizaci v České republice. V třetí kapitole jsou popsány předpoklady pro vznik digitalizačního centra v Akademii věd, řešené projekty a spolupráce v digitalizaci. Čtvrtá kapitola se věnuje výběru a pořízení vybavení digitalizačního centra, jeho personálnímu a organizačnímu zajištění. Pátá kapitola se zaměřuje již konkrétně na samotnou digitalizaci, jejím jednotlivým procesům, kterými musí fyzický dokument projít, než je vhodný pro uložení do digitální knihovny.

Institution: Charles University Faculties (theses) (web)
Document availability information: Available in the Charles University Digital Repository.
Original record: http://hdl.handle.net/20.500.11956/11911

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-287628


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Charles University > Charles University Faculties (theses)
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2017-04-25, last modified 2017-06-26


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share