Original title: Oceňování a účtování majetku ve společnosti Nestlé Česko s.r.o.
Authors: Gillová, Martina ; Zmrhalová, Alena (advisor)
Document type: Bachelor's theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Obecné možnosti oceňování a účtování majetku, oceňování při běžném účtování, oceňování v účetní uzávěrce. Rozdíly v oceňování dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS). Vliv výběru metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech.
Keywords: daňové odpisy; dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek; Mezinárodní účetní standardy IFRS; oceňovací základny; oceňování; účetní odpisy

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/4524

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-2529


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Bachelor's theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2017-06-29


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share