Original title: Návrh metodiky stanovení součinitele drsnosti otevřených koryt
Translated title: Design of methodology for determining roughness coefficient of open channels
Authors: Smelík, Lukáš ; Havlík,, Aleš (referee) ; Šoltész,, Andrej (referee) ; Uhmannová, Hana (advisor)
Document type: Doctoral theses
Year: 2015
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: channel; Extended Cowan’s method; grain size curve; HEC-RAS; Manning roughness coefficient; measuring; Methodology; photographic catalogs; sieving; software; Subjective estimation; tables; vegetation; Wolman’s method; fotografický katalog; HEC-RAS; koryto; Manningův součinitel drsnosti; Metodika; měření; program; Rozšířená Cowanova metoda; Subjektivní odhad; sítový rozbor; tabulky; vegetace; Wolmanova metoda; zrnitostní křivka

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/51821

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-234558


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2016-06-03, last modified 2020-04-09


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share