Original title: Náhradní hlasivky pro generování zdrojového hlasu: Počítačové modelování funkce hlasivek
Translated title: Compensatory Vocal Folds for Source Voice Generation: Computational Modeling of Vocal Folds Function
Authors: Matug, Michal ; Vampola, Tomáš (referee) ; Horáček, Jaromír (referee) ; Švancara, Pavel (advisor)
Document type: Doctoral theses
Year: 2015
Language: cze
Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: biomechanics of human voice; finite element method; fluid-structure-acoustic interaction; reed-based element; simulation of phonation; videokymography; biomechanika lidského hlasu; interakce struktura-tekutina-akustika; metoda konečných prvků; plátkový element; simulace fonace; videokymografie

Institution: Brno University of Technology (web)
Document availability information: Fulltext is available in the Brno University of Technology Digital Library.
Original record: http://hdl.handle.net/11012/38217

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-234251


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > Brno University of Technology
Academic theses (ETDs) > Doctoral theses
 Record created 2016-06-03, last modified 2020-04-09


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share