Název: Metodika prostorové analýzy památky zahradního umění
Autoři: Křesadlová, Lenka ; Pavlátová, Marie ; Olšan, Jiří ; Ehrlich, Marek
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2015
Jazyk: cze
Nakladatel: Národní památkový ústav
Klíčová slova: metodiky; památková péče; památky; prostorová analýza; zahradní umění
Číslo projektu: DF12P01OVV044 (CEP)
Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Národní památkový ústav (web)
Externí umístění souboru: http://iispp.npu.cz/mis_public/searchDocument.htm?search=Metodika+prostorov%C3%A9+anal%C3%BDzy+pam%C3%A1tky+zahradn%C3%ADho+um%C4%9Bn%C3%AD&binding=0&loadCuts=true&searchId=xeWurnzDnAohG9n0&searchIdOld=&cutOATopCount=10&cutOAValue=&cutOAAdded=false&cutUKWTopCount=10&cutUKWValue=&cutUKWAdded=false&cutKWTopCount=15&cutKWValue=&cutKWAdded=false&cutODTKTopCount=10&cutODTKValue=&cutODTKAdded=false&cutLOCTopCount=10&cutLOCValue=&cutLOCAdded=false&cutPGTopCount=10&cutPGValue=&cutPGAdded=false&cutPBTopCount=10&cutPBValue=&cutPBAdded=false&cutCYTopCount=10&cutCYValue=&cutCYAdded=false&userLogged=false&_cutPGIds=on&_cutPBIds=on&resetPageType=&pageTypeId=0&itemsPerPage=40&search=Metodika+identifikace+hodnot+pam%C3%A1tek+zahradn%C3%ADho+um%C4%9Bn%C3%AD&binding=0&sortedBy=CREATION_DATE&sortDirection=ASC&sortChanged=false

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204295


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Analytické a metodické materiály > Metodiky
Kultura > Národní památkový ústav
 Záznam vytvořen dne 2016-05-11, naposledy upraven 2018-10-03.


Plný text:
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Hlavní text)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 1: příklad analýzy a interpretace)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 2 Příklad popisu)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 3 Formulář popisu)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 4: Výkres 1)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 4a Oponentura)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 5: Výkres 2)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 6: Výkres 3)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 7: Výkres 4)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 8: Výkres 5)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 9: Legenda značek a kódů)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (komentáře k zapracování připomínek oponentů)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Průvodní zpráva)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet