Název: Metodika pasportizace památky zahradního umění
Autoři: Olšan, Jiří ; Šnejd, Daniel ; Ehrlich, Marek ; Křesadlová, Lenka ; Pavlátová, Marie
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2016
Jazyk: cze
Nakladatel: Národní památkový ústav
Abstrakt: Cílem metodiky je definice postupu zpracování pasportu památ k y zahradního umění jako základního informační ho nást roj e , využitelného v činnosti správců kulturních památek a v procesech tvorby dalších nadstavbových dokumentů a koncepcí směřujících k dlouhodobé udržitelnosti kulturních památek. Dílčím cílem m etodik y je vytvoření návrhu modelu klasifikace hmotné str uktur y památek zahradního umění , využitelného v tvorbě databáze památek zahradního umění v geografickém informačním systému NPÚ.
Klíčová slova: metodiky; památková péče; památky; pasportizace; zahradní umění
Číslo projektu: DF12P01OVV044 (CEP)
Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Národní památkový ústav (web)
Externí umístění souboru: http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=475315

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204292


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Analytické a metodické materiály > Metodiky
Kultura > Národní památkový ústav
 Záznam vytvořen dne 2016-05-11, naposledy upraven 2019-02-20.


Plný text:
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Hlavní text metodiky)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha č.1: Třídník strukturálních prvků a oddílů památek zahradního umění)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha č.2: Modelový příklad zpracování pastportu 20 památek zahradního umění)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 2.3.1: Přehledná mapa památky zahradního umění)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 2.3.2: Mapa strukturálních prvků památky zahradního umění)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 4a: Oponentní posudek)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 4a: Oponentní posudek)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 5: Záznam o zapracování připomínek)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 2.3.3: Mapa oddílů památky zahradního umění)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 2.3.4: Mapa pasportu památky zahradního umění)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Příloha 2.3.5: Legenda mapy pasportu památky zahradního umění)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (Průvodní zpráva)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet