Original title: Ochrana osobních údajů (nejen) pro nevládní organizace
Translated title: Personal data protection (not just) for non-governmental organiasations
Authors: Iuridicum Remedium ; Vobořil, Jan
Document type: Brochures
Year: 2016
Language: cze
Abstract: Cílem této příručky je poskytnout nevládním organizacím nejrůznějšího druhu praktického a srozumitelného průvodce složitou problematikou ochrany osobních údajů. Chceme poskytnout jak teoretický základ pro pochopení hlavních pravidel, která pro nakládání s osobními údaji platí, tak přinést praktické rady v oblastech, s nimiž se nevládní organizace setkávají častěji.
Keywords: non-profit organizations; personal data; personal data protection; social services; neziskové organizace; ochrana osobních údajů; osobní údaj; sociální služby
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.; License: Creative Commons Attribution 3.0 Czech Republic

Institution: Iuridicum Remedium (web)
External URL: http://www.slidilove.cz/content/predstavujeme-novou-prirucku-o-ochrane-osobnich-udaju-nejen-pro-nevladni-organizace

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204279


The record appears in these collections:
Miscellaneous > Nonprofit organizations > Iuridicum Remedium
Promotional and educational materials > Brochures
 Record created 2016-05-10, last modified 2018-10-03


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share