Original title: Česká republika v číslech: 2013
Translated title: Czech Republic in Figures: 2013
Authors: Český statistický úřad
Document type: Brochures
Year: 2014
Language: cze, eng
Publisher: Český statistický úřad
Abstract: Základní číselné údaje o České Republice z oblasti ekonomie, demografie a geografie, doplněné o srovnání s ostatními zeměmi EU.
Keywords: demography; economic demography; economy; physical geography; settlement geography; demografie; ekonomická demografie; ekonomika; fyzická geografie; geografie sídel
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Czech Statistical Office (web)
External URL: https://www.czso.cz/csu/czso/ceska-republika-v-cislech-2014-7f9ll5wyy1

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203629


The record appears in these collections:
Administration > Czech Statistical Office
Promotional and educational materials > Brochures
 Record created 2016-04-22, last modified 2018-10-03


Fulltext:
Download fulltext PDF [Download] (česká verze)
Download fulltext PDF [Download] (English version)
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share