Název: Dlouhodobá péče o sochařská díla a díla uměleckých řemesel z kamene v krajině
Typ dokumentu: Metodiky
Rok: 2015
Jazyk: cze
Abstrakt: Předkládaná metodika byla vytvářena v letech 2012-2015 v rámci řešení projektu NAKI č. 27 vedeného pod názvem „Dlouhodobá péče o sochařská díla a díla uměleckých řemesel z kamene v krajině“ financovaného MK ČR. Podkladem pro vypracování této metodiky je mnohaletá restaurátorská a pedagogická činnost doc.Jiřího Novotného akad. soch. na FR a na řadě významných památek, mezi nimiž sochařská výtvarná a architektonická díla zhotovená z kamene, zvláště z pískovce, zaujímají významné místo. Na tvorbě metodiky se podílel kolektiv odborníků složený z různých oborů participujících na péči o památky: P. Lesniaková, R. Tišlová, P. Dvořák, J. Halda, J. Kaše, P. Kotlík, Z. Staffen. Metodika se na interdisciplinárním základě zabývá postupy, které se v rámci dlouhodobé péče podílejí na poučené přípravě prací na památkách - sochařských a uměleckořemeslných dílech z kamene. Metodiku, která může být základem pro systematické poznání aktuálního stavu památek v jejich historické zprostředkovanosti, které lze využít při identifikaci díla, popisu a zhodnocení závad a postižení možných příčin, jejich vzniku. Získané údaje následně slouží zpracování materiálů pro posouzení přípravy prací na památce, zpracování plánů dlouhodobé péče, přípravy podkladů pro přípravu restaurátorských záměrů a vč. jejich základní koncepce. V metodice je vytvořen systém po sobě jdoucích kroků směřujících k hlubšímu poznání materiálové i výtvarné struktury památky a postižení jejich současných i možných budoucích významů pro nás.
Klíčová slova: biodegradace; degradace kamene; dlouhodobá péče; konzervace; památky; restaurování; sochařská díla; uměleckořemeslná díla
Číslo projektu: DF11P01OVV027 (CEP)
Poskytovatel projektu: Ministerstvo kultury ČR

Instituce: Univerzita Pardubice (web)
Původní záznam: http://hdl.handle.net/10195/61971

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-203539


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Univerzita Pardubice
Analytické a metodické materiály > Metodiky
 Záznam vytvořen dne 2016-04-15, naposledy upraven 2019-02-20.


Plný text:
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (osvedceni)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (priloha)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (text)
Stáhnout plný text PDF [Stáhnout] (zprava)
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet