Original title: Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce
Translated title: Methodics of investigation, documentation and care of oriental rags and carpets
Authors: Bezděk, Ladislav ; Dřevíkovská, Jitka ; Chudárek, Zdeněk ; Klimtová, Zdenka ; Štulc, Josef
Document type: Methods
ISBN: 978-80-7480-009-2
Year: 2014
Language: cze
Series: Odborné a metodické publikace, volume: 45
Abstract: Zpracovaná metodika si klade za cíl především zlepšit v procesu správy a provozu veřejnosti zpřístupněných památek informovanost a odtud povědomí o hodnotě orientálních koberců. Tím vytvořit základní předpoklad pro zlepšení jejich inventarizace, péče i prezentace. Text je rozdělen na 7 kapitol. Jejich autoři podávají přehled o historické i současné funkci koberců v dějinách evropské obytné kultury, popis jejich výroby, materiálů a barev a následně specifikaci charakteru jednotlivých významných výrobních oblastí. V dalších kapitolách pak uvádějí pravidla průzkumu, evidence a klasifikace koberců, profesionální principy jejich fotografické dokumentace a především dnes tolik potřebné rady a pokyny k průběžné kontrole jejich stavu a preventivní péči o ně. Závěrečná kapitola posléze přináší rámcová pravidla pro presentaci orientálních koberců v zámeckých instalacích. Vzhledem ke specifičnosti a obecně nedostatečným znalostem předmětu metodiky jsme se rozhodli připojit pro čtenáře kromě výběrové bibliografie i výkladový slovník nejčastěji užívaných odborných pojmů.
Keywords: carpets; documentation; restoration; dokumentace; expozice; koberce; orientální koberce; restaurování
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: National Heritage Institute (web)
External URL: http://iispp.npu.cz/mis_public/publicDocumentDetail.htm?id=390071

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-178226


The record appears in these collections:
Analytical and methodological materials > Methods
Culture > National Heritage Institute
 Record created 2014-12-18, last modified 2019-02-20


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share