Název: Srovnávací analýza informační architektury webů vybraných vyšších odborných škol
Autoři: Bardová, Helena ; Kucerova, Helena (vedoucí práce) ; Subrta, Vaclav (oponent)
Typ dokumentu: Bakalářské práce
Rok: 2007
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Práce se dá rozdělit na teoretickou část a část s mým vlastním přínosem. Do teoretické patří představení škol, vysvětlení hodnotících kritérií pro weby, základní pojmy a stručný vývoj webu. V mé části jsou vysvětleny metody hodnocení (funkčních prvků a obsahu), popsány hodnocené školy, zhodnoceny formou tabulky, slovy a pomocí grafů. Jedná se o naši školu voš is ve srovnání s dalšími čtyřmi jejími partnerskými školami. Jako metodu jsem použila multikriteriální analýzu, kritéria ve funkční i obsahové oblasti si sama sestavila, určila dosažitelné body a v jedné metodě použila pro určení vah významnosti jednotlivých funkčních kritérií metodu párového srovnávání, pro obsah váhy mnou určné. V závěru jsou školy porovnány zvlášť po stránce funkčních prvků i obsahové.
Klíčová slova: navigace; orientace; použitelnost; přístupnost; stránka; uživatel; web

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/3112

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1755


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Bakalářské práce
 Záznam vytvořen dne 2011-07-01, naposledy upraven 2017-06-29.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet