Název: Sociální diferenciace v českém vzdělávacím systému
Překlad názvu: Social Differentiation in Czech Education
Autoři: Bartušek, Aleš ; Voříšková, Iva (vedoucí práce) ; Papánek, Jiří (oponent)
Typ dokumentu: Diplomové práce
Rok: 2006
Jazyk: cze
Nakladatel: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je uvést do problematiky vzdělanostních nerovností, prezentovat v současné době nejvýznamnější mezinárodní projekt v oblasti měření výsledků vzdělávání (PISA) a především přiblížit nejmodernější trendy měření výsledků vzdělávání, na jejichž principech je celý projekt vybudován. Hlavním cílem pak je pokusit se na základě aktuálních výsledků posledního výzkumu PISA 2003 identifikovat vzdělanostní nerovnosti, zdroje jejich reprodukce a vysvětlit princip jejich fungování v České republice. První část práce (kapitoly 1-2) se věnuje obecnému úvodu do vzdělanostních nerovností. Vysvětluje pojetí spravedlnosti ve vzdělávání a zasazuje vzdělanostní nerovnosti do sociologického kontextu. Jsou zde nastíněny nejdůležitější přístupy, teorie a koncepce vysvětlující vzdělanostní nerovnosti a detailněji je popsán sociálně-psychologický model sociální stratifikace. Dále jsou zde základní informace o českém vzdělávacím systému a mezinárodní komparace se zeměmi OECD. Druhá část práce (kapitoly 3-4) přibližuje mezinárodní projekt PISA, na jehož nejnovějších datech jsou postaveny prováděné analýzy. Kapitola 3 představuje projekt jako celek a seznamuje s jeho cíly, metodami, koncepcí, prezentací jeho výsledků a se vzorkem testovaných žáků. Kapitola 4 se věnuje teorii měření výsledků vzdělávání a popisuje řešení některých problémů v jednotlivých fázích výzkumu. Závěrečná část práce (kapitoly 5-7) vychází z reálných dat výzkumu. Kapitola 5 prezentuje základní výsledky výzkumu PISA za rok 2003 v oblasti matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti a kapitola 6 provádí analýzy jednotlivých veličin a vztahů mezi nimi za účelem určení vlivu socioekonomického zázemí žáků na jejich výsledky ve škole, identifikace rozdílů mezi různě organizovanými vzdělávacími systémy a především zodpovězení otázek týkajících se separace žáků do různých typů škol. Kapitola 7 je pak zaměřena na analýzu výsledků českých žáků. Na základě rozdílů mezi jednotlivými typy škol vypovídá o selektivitě českého vzdělávacího systému a zkoumá faktory formující aspirace žáků na terciární vzdělávání.
Klíčová slova: aspirace na terciární vzdělání; měření výsledků vzdělávání; PISA; socioekonomické zázemí; vzdělanostní nerovnosti; vzdělávací systémy

Instituce: Vysoká škola ekonomická v Praze (web)
Informace o dostupnosti dokumentu: Dostupné v digitálním repozitáři VŠE.
Původní záznam: http://www.vse.cz/vskp/eid/3020

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1716


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Školství > Veřejné vysoké školy > Vysoká škola ekonomická v Praze
Vysokoškolské kvalifikační práce > Diplomové práce
 Záznam vytvořen dne 2011-07-01, naposledy upraven 2017-06-29.


Není přiložen dokument
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet