Název: What We Know About Monetary Policy Transmission in the Czech Republic: Collection of Empirical Results
Autoři: Babecká Kucharčuková, Oxana ; Franta, Michal ; Hájková, Dana ; Král, Petr ; Kubicová, Ivana ; Podpiera, Anca ; Saxa, Branislav
Typ dokumentu: Studie
ISSN: 1803-7097
Rok: 2013
Jazyk: eng
Edice: Research and policy notes, svazek: 1/2013
Abstrakt: [eng] [cze]

Klíčová slova: bayesovský přístup; hospodářský cyklus; model vektorové autoregrese; monetární politika; měnová regulace; transmise měnové politiky; časově proměnlivé parametry; Bayesian; business cycle; currency control; monetary policy; monetary policy transmission; time-varying parameters; VAR model
Poznámka: Cílem publikací České národní banky z řady Research and Policy Notes je informovat o výsledcích výzkumných projektů ČNB a dalších výzkumných aktivit zaměstnanců ČNB i externích spolupracovníků. Ve srovnání s řadou Working Papers publikace této řady mají přinášet méně specializované zpracování témat souvisejících se strategickými otázkami či konkrétními aspekty měnové politiky a finanční stability. Publikace z řady Research and Policy Notes jsou mezinárodně oponovány. Oponentní řízení jsou organizována samostatným odborem ekonomického výzkumu ČNB. Zveřejňování publikací z této řady má podnítit diskuzi. Jejich obsah vyjadřuje názory autorů, a nemusí tedy vyjadřovat oficiální stanovisko České národní banky.
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.

Instituce: Česká národní banka (web)

Trvalý odkaz NUŠL: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-170803


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Analytické a metodické materiály > Studie
Ostatní > Česká národní banka
 Záznam vytvořen dne 2014-04-01, naposledy upraven 2018-10-03.


Plný text:
Pokud se vám dokument nezobrazí v prohlížeči, uložte jej na svůj PC a otevřete jej v příslušném programu.
  • Exportovat ve formátu DC, NUŠL, RIS
  • Sdílet