Original title: Metodika odchovu vironosné populace mšice střemchové (Rhopalosiphum padi), jako vektoru viru žluté zakrslosti ječmene (BYDV): metodika pro praxi
Translated title: Methodology of rearing of viruliferous population of aphid Rhopalosiphum padi, as a vector of Barley yellow dwarf virus (BYDV)
Authors: Štolcová, Jindra ; Červená, Zuzana ; Bártová, Šárka ; Chrpová, Jana ; Kumar, Jiban
Document type: Methods
ISBN: 978‐80‐7427‐125‐0
Year: 2012
Language: cze
Publisher: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Abstract: [cze] [eng]

Keywords: animal farming; aphids on cereals; artificial infections; BYDV; history of settlements; population; resistance of cereals to virus diseases; virus diseases in cereals; chovatelství; historie osídlení; mšice na obilninách; populace; rezistence obilnin vůči virózám; umělé infekce; virózy obilnin
Project no.: QH91158 (CEP)
Funding provider: Ministerstvo zemědělství ČR
Rights: This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.

Institution: Crop Research Institute (web)

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-155630


The record appears in these collections:
Research > Scientific research institutions > Crop Research Institute
Analytical and methodological materials > Methods
 Record created 2013-07-24, last modified 2019-02-25


Fulltext:
If you can´t see the document in your browser, save it to your PC and open it in a suitable application.
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share