Original title: Oceňování aktiv ve společnosti Soning Praha - Centrum akustických služeb, a. s., analýza vlivu oceňovacích metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech
Authors: Michálek, Petr Bc. ; Zmrhalová, Alena (advisor) ; Soldánová, Ivana (referee)
Document type: Master’s theses
Year: 2007
Language: cze
Publisher: Vysoká škola ekonomická v Praze
Abstract: Obsahem práce je řešení problematiky oceňování v konkrétním podniku a to na základě teoretických poznatků uvedených v teoretické části. Jedná se především o obecné možnosti oceňování aktiv, oceňování při běžném účtování, oceňování v účetní závěrce. Část je věnována problematice oceňování zásob vlastní výroby, porovnání oceňovacích metod na vypovídací schopnost údajů v účetních výkazech.
Keywords: oceňovací základny; oceňování aktiv; pořizovací cena; regulace oceňování; reprodukční pořizovací cena; vlastní náklady

Institution: University of Economics, Prague (web)
Document availability information: Available in the digital repository of the University of Economics, Prague.
Original record: http://www.vse.cz/vskp/eid/2673

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-1531


The record appears in these collections:
Universities and colleges > Public universities > University of Economics, Prague
Academic theses (ETDs) > Master’s theses
 Record created 2011-07-01, last modified 2017-06-29


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share