Original title: Zpracování vědeckého expertního řešení‚ jehož obsahem bude kvantifikace hodnot funkcí lesů a funkční újmy‚ ke které došlo na lesních ekosystémech Tatranského národního parku v SR v důsledku velkoplošné větrné kalamity v listopadu 2004
Authors: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav tvorby a ochrany krajiny, Brno ; Smítka, David ; Schneider, Jiří ; Melicharová, Alice ; Kupec, Petr ; Hrůza, Petr ; Fialová, Jitka ; Vyskot, Ilja ; Procházka, Stanislav
Document type: Studies
Year: 2005
Language: cze
Abstract: Jde o formu pomoci České republiky k odstranění následků živelní pohromy, která postihla lesní oblasti TANAPu. Ústav tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně vypracoval metodu kvantifikace a kvantitativního hodnocení funkcí lesů (Vyskot, I. a kol., 1996 - 2003), s aplikací na hodnocení škod na životním prostředí způsobené újmou na celospolečenských funkcích lesa. Předkládaná zpráva vyhodnocuje škody na životním prostředí vyjádřené újmou celospolečenských funkcích lesů, aplikací výše uvedené metody modifikované na lesní poměry Slovenské republiky. Dílo je vypracováno na základě dohody ministerstev životního prostředí České a Slovenské republiky kolektivem pracovníků Ústavu tvorby a ochrany krajiny Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně.
Keywords: disaster; environmental damage; forest ecosystem; forest function; national park; Slovak Republic; Tatranský National Park; windthrow disaster; ekosystém lesní; funkce lesa; kalamita větrná; park národní; pohroma živelní; Slovenská republika; Tatranský národní park; škoda na ŽP
Project no.: e4/195/05

Institution: Ministry of the Environment (web)
Document availability information: Available on request at the Ministry of the Environment.
Original record: http://www.mzp.cz/ris/vis-published.nsf/katalog/MIZPP007L06R

Permalink: http://www.nusl.cz/ntk/nusl-125398


The record appears in these collections:
Administration > Ministries > Ministry of the Environment
Analytical and methodological materials > Studies
 Record created 2012-10-10, last modified 2015-12-11


No fulltext
  • Export as DC, NUŠL, RIS
  • Share