Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.

Nejnovější přírůstky:
2017-05-22
14:54

Úplný záznam
2016-11-23
09:33
Teleworking
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Leták obsahuje informace k práci na dálku. Tato forma práce je spojena s informačními technologiemi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-11-23
09:28
Nařízení CLP
Výzkumný ústav bezpečnosti práce
Leták obsahuje informace o evropském nařízení pro klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-11-23
09:21
Nanobezpečnost
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Leták obsahuje základní informace vztahující se k nanobezpečnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-11-23
09:17
Hodnocení spolehlivosti lidského činitele v procesní průmyslu
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Dnes se lidský činitel stal běžným tématem v mnoha odvětvích lidských aktivit. Jde například o vojenský sektor a armádu, protože nesprávné použití zbraňových systémů či jejich vědomé zneužití je považováno za velice závažnou hrozbu. Z pohledu civilního provozu se jedná především o provozování jaderných elektráren, chemických podniků, leteckou dopravu, ale i zdravotnictví, kde je kladen velký důraz na spolehlivost (a přesnost) člověka.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-11-23
09:11
Ergonomie
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Základní charakteristiky oboru ergonomie.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-06-27
20:03
Mobbing – nebezpečný fenomén naší doby
kolektiv autorů
Publikace se zaměřuje na šikanu v práci, tzv. mobbing. Tento jev úzce souvisí s bezpečností práce - pod vlivem mobbingu dochází u oběti k mnoha změnám, které mohou mít za následek zvýšenou míru selhání, chyb či úrazů. Obrana jednotlivce je složitá, proto by měli pomoci kolegové. Ti však zůstávají pasivní. Důvodem je ve většině případů strach a nechuť přivodit si svým zásahem potíže. Ignorace a tolerance mobbingu však plyne i z nedostatku informací o tomto jevu. Cílem publikace je poukázat na nebezpečnost mobbingu, přispět k větší informovanosti a rozkrýt, jak se projevuje, koho se týká a jak se mu bránit. Jinak budou schopní lidé dále odcházet ze zaměstnání, které je baví jenom proto, aby se zbavili nepříjemných pocitů a osvobodili se od nekalých praktik mobbera.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-06-27
19:33
Prevence a zvládání stresu
kolektiv autorů
Publikace se věnuje stresu, a to zejména tomu pracovnímu. Ten vzniká v momentě, kdy pracovní nároky a prostředí nejsou v rovnováze s pracovníkovými schopnostmi a ostatními individuálními vlastnostmi. Aby jedinec obstál vůči nárokům prostředí, musí disponovat určitými vlastnostmi, které mu umožňují adekvátní reakce a fungování. Jde tedy o vztah mezi požadavky kladenými na organismus jeho prostředím, a vlastnostmi, jimiž je vybaven k jejich zvládání. Kapacita těchto vlastností rozhoduje o tom, proč někdo v daném prostředí obstojí a jiný v témž prostředí neobstojí.

Úplný záznam
2016-06-27
19:19
Bezpečnost práce a požární ochrana v hádankách a křížovkách - III.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Svět křížovek, doplňovaček, roháčků a kódovaných obrázků – to vše z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2016-06-27
19:14
Bezpečnost práce a požární ochrana v hádankách a křížovkách - II.
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i.
Svět křížovek, doplňovaček, roháčků a kódovaných obrázků – to vše z oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam