National Library of Technology

Latest additions:
2020-02-12
19:09

Detailed record
2020-02-12
19:09

Detailed record
2020-02-12
19:09

Detailed record
2019-12-17
08:26
Virtuální národní fonotéka jako sektorový agregátor zvukového kulturního dědictví
Malinová, Iva ; Horová, Iva
Národní technická knihovna je od r. 2018 správcem a provozovatelem Virtuální národní fonotéky (VNF). Z pověření Ministerstva kultury pro VNF vyplývá také povinnost plnit funkci sektorového agregátora pro oblast zvukových dokumentů ve vztahu k chystanému národnímu informačnímu kulturnímu portálu. Původním a základním posláním VNF je být agregovanou databází metadat zvukových dokumentů, s odkazy do lokálních portálů a katalogů institucí různého typu a s informacemi o podmínkách dostupnosti požadovaných nahrávek. Usilujeme o to, aby se VNF ubírala i dalšími směry, které by rozvíjely tyto primární funkce tak, aby se Fonotéka stala vstupním bodem pro zájemce o problematiku zvukových dokumentů a přispěla k záchraně a prezentaci národního zvukového kulturního dědictví. Zde se neobejdeme bez spolupráce s dalšími partnery v oblasti zvukových dokumentů.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-11-25
10:12
Project DEAL: plans, challenges, results
Grötschel, Martin
DEAL is an initiative of the Alliance of Science Organizations in Germany with the goal to conclude nationwide licensing agreements for the entire portfolio of electronic journals from major academic publishers. The intention is to bring about significant change to the status quo in relation to negotiations, content and pricing in the process and to achieve wide-scale, lasting improvements in open access to scholarly literature. The first agreement with a major publisher was signed on January 15, 2019 – after a long series of negotiations. I am a member of the DEAL negotiation team and will report on the whole range of plans and challenges as well as my expectations for future development.
Prezentace: idr-1448_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1448_2 - Stáhnout plný textMP4

Detailed record
2019-11-25
10:12
Open Access: the science that is not visible, does not exist
Amaro, Bianca
The importance of open access to make known and recognized in the world of science. The vocation of Latin America in open access to scientific information. Brazil, a success story.
Prezentace: idr-1447_1 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1447_2 - Stáhnout plný textMP4

Detailed record
2019-11-25
10:12
HathiTrust and collaborative collection services
Weltin, Heather
HathiTrust started in 2008 as a partnership of academic and research institutions with an initial focus on preserving and providing access to digitized book and journal content from member library collections around the world. In the years since this remains a core tenant of what HathiTrust does. By focusing on numerous collaborative collection services, HathiTrust is able to contribute to the world’s research, scholarship, and the common good. This talk will include an overview of the history and mission of HathiTrust with a focus on how our collaborative collection services are key to achieving everything we do.
Prezentace: idr-1446_2 - Stáhnout plný textPDF
Videozáznam: idr-1446_1 - Stáhnout plný textMP4

Detailed record
2019-11-25
10:12
Evaluace 12. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích: vyhodnocení dotazníků
Vyčítalová, Hana ; Černohlávková, Petra
Shrnutí výsledků dotazníků hodnotících 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2019-11-25
10:12

Detailed record
2019-11-25
10:12

Detailed record