Masarykův ústav a Archiv

Nejnovější přírůstky:
2018-11-26
14:31
Reprezentativní politika z povolání a čeští členové Panské sněmovny Říšské rady
Pavlíček, Tomáš W.
Autor se zaměřuje na Čechy povolané na doživotí za členy horní sněmovny předlitavského parlamentu a klade si otázku, zda a za jakých podmínek by bylo možné vymezit skupinu občanských pairů.

Úplný záznam
2018-09-11
13:31
Petr Bezruč a meziválečné ostravské dělnické milieu: básníkovo dílo napříč třídami, konfesemi a politickými stranami
Jemelka, Martin
Ještě za první světové války bylo jméno Petra Bezruče a název jeho básnické sbírky Slezské písně ostravskému dělnictvu neznámé. Během prvního poválečného desetiletí Slezské písně pronikly hluboko do kořenů ostravského dělnického spolkového života, staly se součástí jeho veřejného diskursu a zaznívaly při slavnostních příležitostech jako manifestační texty se značným mobilizačním potenciálem. Bezručova života a díla se nedovolávaly jen přidružené organizace sociální demokracie v čele s Dělnickou tělocvičnou jednotou a Sdružením sociálnědemokratických bezvěrců, ale i Klubu českých turistů a církví římskokatolické a československé. Respekt k regionálním souvislostem a obecně známým historickým událostem, vyhrocený nacionalismus namířený jak proti polskému, tak německému etniku, antiklerikalismus a otevřená deskripce tragických dopadů sociopatologických jevů moderní průmyslové společnosti urychlovaly a usnadňovaly akceptaci a identifikaci ostravského dělnictva s Bezručovým dílem.

Úplný záznam
2018-01-02
14:24
Složité a rozsáhlé osobní fondy resp. rodinné archivy v České republice. Jejich zpracování a zpřístupnění
Kábová, Hana
Příspěvek se zabývá teoretickými a metodickými otázkami zpracování a zpřístupnění osobních archivních fondů v České republice.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
Květová, Miroslava ; Tomsová, Petra
Studie informuje o digitalizaci fotografií z archivních fondů a sbírek Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Kromě prezentace již digitalizovaných fotografických celků z jednotlivých fondů jsou ve studii představeny i právě probíhající projekty a plány pro další zpracování v budoucnu.

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam