Masarykův ústav a Archiv

Nejnovější přírůstky:
2018-01-02
14:24
Složité a rozsáhlé osobní fondy resp. rodinné archivy v České republice. Jejich zpracování a zpřístupnění
Kábová, Hana
Příspěvek se zabývá teoretickými a metodickými otázkami zpracování a zpřístupnění osobních archivních fondů v České republice.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Digitalizace fotografií z archivních souborů Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
Květová, Miroslava ; Tomsová, Petra
Studie informuje o digitalizaci fotografií z archivních fondů a sbírek Masarykova ústavu a Archivu AV ČR, v. v. i. Kromě prezentace již digitalizovaných fotografických celků z jednotlivých fondů jsou ve studii představeny i právě probíhající projekty a plány pro další zpracování v budoucnu.

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-05-18
13:54

Úplný záznam
2017-01-04
16:16
The Oriental Institute in Prague: Cultural Department and the Orient
Jůnová Macková, Adéla
A substantial contribution to Oriental studies was founded with a new institution, the Oriental Institute. The idea was promoted by the Czechoslovak president T. G. Masaryk and by his advisor in Oriental politics, Alois Musil. The institute was financially supported by the ministry of Foreign trade, the main role played Minister Rudolf Hotowetz (first director of the Oriental Institute). The Oriental Institute was established in 1922 and financially and functionally stabilised in 1927/1928. There were no permanent salaried posts; however, the cultural section of the Institute financed publications and travel by means of fellowships and grants.

Úplný záznam
2016-03-22
13:56
Knihovna kláštera klarisek v Českém Krumlově
Hradilová, Marta
Příspěvek se zabývá nedochovanou knihovnou kláštera klarisek v Českém Krumlově a na základě doposud nevyužitého soupisu knih vyhotoveného při zrušení kláštera Josefem II. se pokouší o její rekonstrukci. Upozorňuje na dochované rukopisy s důrazem na české rukopisy, vzniklé v 15. a na počátku 16. století, které nebyly doposud s klášterem spojovány.

Úplný záznam