Masarykův ústav a Archiv

Nejnovější přírůstky:
2021-02-24
00:43

Úplný záznam
2020-12-03
22:56

Úplný záznam
2020-12-03
22:56

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Vybrané problémy jakosti potravin v letech 1950–1970
Franc, Martin
Studie se věnuje třem důležitým problémům jakosti potravin v Československu v letech 1950–1970. Nejprve se soustřeďuje na problematiku potravinových náhražek, které se rozšířily především v období 2. světové války a těsně po ní. Druhým tématem studie je krize systému jakostních norem na počátku šedesátých let 20. století, kdy z úsporných důvodů došlo k povolení četných odchylek od stanoveného složení i technologie výroby potravin. Mohutná vlna výjimek z norem rozvrátila celý systém udržování standardní jakosti potravin a její následky se odstraňovaly jen velmi obtížně.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56

Úplný záznam
2020-12-03
22:56

Úplný záznam
2020-12-03
22:56

Úplný záznam
2020-12-03
22:56

Úplný záznam
2020-01-23
14:06

Úplný záznam
2020-01-23
14:06

Úplný záznam