Masarykův ústav a Archiv

Nejnovější přírůstky:
2017-01-04
16:16
The Oriental Institute in Prague: Cultural Department and the Orient
Jůnová Macková, Adéla
A substantial contribution to Oriental studies was founded with a new institution, the Oriental Institute. The idea was promoted by the Czechoslovak president T. G. Masaryk and by his advisor in Oriental politics, Alois Musil. The institute was financially supported by the ministry of Foreign trade, the main role played Minister Rudolf Hotowetz (first director of the Oriental Institute). The Oriental Institute was established in 1922 and financially and functionally stabilised in 1927/1928. There were no permanent salaried posts; however, the cultural section of the Institute financed publications and travel by means of fellowships and grants.

Úplný záznam
2016-03-22
13:56
Knihovna kláštera klarisek v Českém Krumlově
Hradilová, Marta
Příspěvek se zabývá nedochovanou knihovnou kláštera klarisek v Českém Krumlově a na základě doposud nevyužitého soupisu knih vyhotoveného při zrušení kláštera Josefem II. se pokouší o její rekonstrukci. Upozorňuje na dochované rukopisy s důrazem na české rukopisy, vzniklé v 15. a na počátku 16. století, které nebyly doposud s klášterem spojovány.

Úplný záznam
2015-10-22
14:37
Zpřístupňování pramenů kodikologické povahy v prvním desetiletí 21. století
Petr, Stanislav
Referát přináší přehled české kodikologické produkce v letech 2001-2011. Všímá si především katalogů rukopisů, edic rukopisných textů a publikací zabývajících se knižní malbou.

Úplný záznam
2015-10-22
14:37
Rumfordská polévka a jiné pochoutky. Stravování chudých v habsburské monarchii v 1. polovině 19. století
Franc, Martin
Tématem studie je standardní stravování chudých vrstev společnosti v středoevropské habsburské monarchii 1. poloviny 19. století. Nezabývá se výjimečnými situacemi jako válkou či hladomorem. Podle pramenů dominovaly ve stravě chudých vegetabilní součásti, tehdy především v podobě moučných jídel včetně chleba, brambory jako strava chudých se prosadily jen v některých regionech. Důležitou součást tvořily luštěniny a jako cenný doplněk ovoce a zelenina.

Úplný záznam
2015-10-22
14:37

Úplný záznam
2015-10-22
14:37

Úplný záznam
2015-10-22
14:37

Úplný záznam
2015-10-22
14:37

Úplný záznam
2015-02-02
17:20

Úplný záznam
2015-02-02
17:20

Úplný záznam