Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Nejnovější přírůstky:
2017-04-04
19:25
Infant handling in male Barbary macaques
KUBĚNOVÁ, Barbora
Nemateřská manipulace s mláďaty u samců makaka magota přitahuje vědeckou pozornosti svou intenzitou v kombinaci s promiskuitou druhu, která by měla působit proti otcovské péči. Tato disertační práce se skládá ze čtyř studií, které zkoumají samčí manipulaci s mláďaty v skupině divoce žijících makaků v Maroku. Tyto studie jsou založeny na původních datech a výsledky poskytují nové informace o chování, a tím významně přispívají k jeho vysvětlení. Zaprvé nabízíme nový pohled na vztah mezi distribucí páření a manipulací, a ptáme se, zda jej lze vysvětlit jako otcovskou investici nebo snahou samců zvýšit šance na budoucí páření s matkami mláďat. Zadruhé poskytujeme nové detaily k vysvětlení triadických interakcí, při nichž dva samci společně manipulují s jedním mládětem. Zatřetí řešíme otázku, zda samci využívají znalosti o vztahu třetí strany při výběru partnerů pro triadické interakce. Začtvrté, práce ukazuje, že zájem samců manipulovat dokonce i s mláďaty pocházejícími z jiné skupiny může přispět k re-introdukci mláďat konfiskovaných z nelegálního obchodu.

Úplný záznam
2017-04-04
19:25

Úplný záznam
2017-03-27
15:27
Genomic and Cellular Integration in the Tripartite Nested Mealybug Symbiosis
HUSNÍK, Filip
The PhD thesis is composed of three publications on genomic, metabolic, and cellular integration between the host and its symbionts in the tripartite nested mealybug system. The articles revealed a path to an intimate endosymbiosis that can be compared to what we think happened before (and to some extent after) bacterial ancestors of key eukaryotic organelles, mitochondria and plastids, became highly integrated into their host cells. I argue that these much younger symbioses may tell us something about how the mitochondria and plastids came to be, at the very least by revealing what types of evolutionary events are possible as stable intracellular relationships proceed along the path of integration.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Nutritional requirements of ticks.
PERNER, Jan
Ticks acquire nutrients only by a parasitic nature of feeding on animals, including humans. During this process, a wide array of pathogens is transmitted. Ticks of the Ixodidae family receive exactly one blood meal in each active developmental. Knowing the trophic dependence of tick metabolism on the host blood meal components may enable discovering processes essential for the tick physiology and development. Exploiting a membrane system of tick feeding and whole blood fractionation, we have revealed that adult ticks need to acquire host haemoglobin-derived haem so that they can produce viable larvae, and reproduce. Haem is not further catabolised in ticks, and iron is thus acquired via independent route with the host serum transferrin as a source molecule. Using RNA-seq, we compared transcriptome compositions between guts of blood- and serum-fed ticks. We identified fifteen gut transcripts that change their levels with respect to the presence/absence of dietary red blood cells. Glutathione S-transferase, one of the identified encoded molecules, shows a clear haeminresponsive expression at both transcript and protein levels. Its apparent haem-binding properties suggest that this protein is directly involved in haem homeostasis maintenance within the tick gut. The ultimate goal of such research is to identify and verify targets that, when blocked, would render the acquisition and/or distribution system of haem in ticks nonfunctional. This would represent a novel way of anti-tick interventions in veterinary and human medicine.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Circadian clock genes in insects
BAZALOVÁ, Olga
This thesis focuses on molecular characterization of circadian clock genes in insects. It explores genetic diversity of circadian clock genes by molecular characterization of several insect species including two dipteran flies (Musca domestica and Drosophila melanogaster), two cockroach species representing ancestral insects, and the linden bug, Pyrrhocoris apterus. Furthermore it considers various roles of circadian clock genes in insect physiology. Application of molecular-biology methods in Pyrrhocoris apterus, non-model insect species, enable us to investigate involvement of circadian clock genes in photoperiod induced physiological responses. Application of molecular-biology methods in Periplaneta americana and Blattella germanica was used to explore involvement of circadian clock genes in magnetoreception.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Aktivity podporující kooperativní chování u dětí předškolního věku
BAKEŠOVÁ, Ivana
Práce ve své teoretické části odlišuje a popisuje různé formy mezilidské interakce s důrazem na kooperaci a kooperativní chování z pohledu sociologie, sociální psychologie a psychologie osobnosti. Zvláštní pozornost věnuje věkové kategorii předškolních dětí, specifikuje zvlášt-nosti tohoto věku, konkrétní metody a formy vhodné pro rozvoj kooperativního chování a popisuje roli pedagoga v tomto procesu. Dokumentuje souvislost kooperativního chování s výchovně-vzdělávacími cíli RVP PV, konfrontuje kooperativní chování ve vztahu k tzv. Čtyřem pilířům vzdělávání. Dále se dotýká proměnných týkajících se osobnostní vybavenosti jedince ve vztahu ke kooperativnímu chování. Praktická část představuje typy aktivit, o kterých se předpokládá, že mají potenciál navo?dit, resp. rozvíjet kooperativní chování u předškolních dětí. Práce dokumentuje realizaci těchto aktivit s dětmi, poté následuje reflexe průběhu a výsledku činnosti. V souvislosti se základní výzkumnou otázkou hledá a nachází odpověď, zda opravdu aktivity kooperativní chování u dětí navodily a jakou podobu toto chování mělo.

Úplný záznam
2017-03-10
16:12
Taxonomy and ecology of Neotropical Cassidinae (Coleoptera: Chrysomelidae)
SEKERKA, Lukáš
This thesis investigates the systematics and biology of Neotropical Cassidinae and summarizes available knowledge of all tribes occurring in the Neotropics. This study uses a multidisciplinary framework to evaluate various issues in the taxonomy of this diverse group of beetles as a result of extensive field research.

Úplný záznam
2017-03-06
12:23
Domain conformations of the motor subunit of EcoR124I involved in ATPase activity and dsDNA translocation
BIALEVICH, Vitali
Bacterial type I restriction-modification systems are composed of three different subunits: one HsdS subunit is required for identification of target sequence and anchoring the enzyme complex on DNA; two HsdM subunits in the methyl-transferase complex serve for host genome modification accomplishing a protective function against self-degradation; two HsdR (or motor) subunits house ATP-dependent translocation and consequent cleavage of double stranded DNA activities. The crystal structure of the 120 kDa HsdR subunit of the Type I restriction-modification system EcoR124I in complex with ATP was recently reported. HsdR is organized into four approximately globular structural domains in a nearly square-planar arrangement: the N-terminal endonuclease domain, the RecA-like helicase domains 1 and 2 and the C-terminal helical domain. The near-planar arrangement of globular domains creates prominent grooves between each domain pair. The two helicase-like domains form a canonical helicase cleft in which double-stranded B-form DNA can be accommodated without steric clash. The helical domain, probably involved in complex assembly, exhibits only a few specific interactions with helicase 2 domain. Molecular mechanism of dsDNA translocation, cleavage and ATP hydrolysis has not been yet structurally investigated. Here we propose a translocation cycle of the restriction-modification system EcoR124I based on analysis of available crystal structures of superfamily 2 helicases, strutural modeling and complementary biochemical characterization of mutations introduced in sites potentially inportant for translocation in the HsdR motor subunit. Also a role of the extended region of the helicase motif III in ATPase activity of EcoR124I was probed.

Úplný záznam
2017-02-23
15:49

Úplný záznam
2017-02-23
15:49

Úplný záznam