Akademie múzických umění v Praze

Nejnovější přírůstky:
2017-12-07
15:36
ZROZENÍ A VÝZNAM FENOMÉNU TANCE V „ CINE DE CABARETERAS“ VRÁMCI MEXICKÉ KINEMATOGRAFIE
Garduňo, Rolando ; ČIHÁK, Martin (vedoucí práce) ; ČENĚK, David (oponent)
V rámci mexické kinematografie existuje žánr známý coby „cine de cabareteras“, „prostíbulario“ nebo také „de rumberas“. Následující práce si klade za cíl zhodnotit zmíněný subžánr, a to prostřednictvím analýzy jednotlivých filmových děl (nejen) tohoto žánru. Práce se zaměří především na to, jak tvůrci využívají hudby a tance ve filmové řeči, jelikož tito tvůrci čerpají řadu prvků z tzv. film noir a mísí je s monumentálními a extravagantními scénami tanečními, čímž vzniká natolik specifické dílo, že jej není možné podřadit pod žádný jiný z filmových žánrů. I přes to, že trvání tohoto kinematografického období bylo v Mexiku velmi krátké (přibližně osm let), zanechalo po sobě bohatý seznam obsahující více než padesát filmových titulů. Jelikož však cílem této práce není monografie, bylo třeba udělat důkladnou selekci napříč filmy, přičemž ne všechny nutně naplňují znaky zkoumaného subžánru; v mnoha případech tak jde o filmy, které jsou důležité spíše pro to, co přinesly pouze rozvoji a následné evoluci subžánru nebo u nich zkoumáme jejich vlastní specifickou formu využití tance. Konečně, dalším neopominutelným atributem subžánru „de cabareteras“, jehož důležitost však autor této práce postřehl až v průběhu jejího vytváření, je, že představuje určitý zlom v historii mexické kinematografie: zaznamenává změnu uměleckého proudu v dobové tvorbě. Jeho vliv je navíc patrný až do dnešních dnů na sebeidentifikaci Mexičanů a jejich citové výchově.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Počátky a konce Petera Jacksona
Navrátilová, Lucie ; BROTHÁNEK, Adam (vedoucí práce) ; Mišúr, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá filmovou tvorbou novozélandského režiséra Petera Jacksona. Zkoumá jeho proměnu z nadšence bez filmového vzdělání k uznávanému tvůrci s mnohamilionovými rozpočty. Analýzou jeho raných filmů a porovnáním s filmy současnými zjišťuji, jak se změnily jeho formální a vypravěčské postupy v souvislosti s jeho vstupem do mainstreamové tvorby.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Kompozice a dekompozice jako strategie současného umění
Zakharova, Iryna ; JANOŠČÍK, Václav (vedoucí práce) ; LEDVINA, Josef (oponent)
Proměna vztahu k věcem, materiálům, nutí hledat nové strategii a šablony vytváření “uměleckých situací”, a vyznám těchto situace je flexibilní, nezafixovaný. Každá situace se zdá být rozložitelná, a žádná věc není důležitější než jiná. Zdá se, že odpoutaný postup přemýšlení o věcech nabízí svobodnější formy, bez hledání nějakého konkrétního vyššího významu, či pravd. Tak jako i spekulativní realisté nepovznášeli poznání jedince o věcech, věc sama o sobě cirkuluje a působí bez našeho zúčastnění. Tato představa jiné, nepoznatelné reality, ve které je vše fundamentálně odlišné a věcí cirkulují bez nás, v umělecké praxi nabízí libovolné komponování a dekomponováni věcí. Protože už nemusím reagovat na věci jak "jsou", ale jen na věci tak, jak se "jeví". Možná to, co dělá umělecké gesto tak silným není gesto samo, ale moment před a po něm, nebo mezi gesty. Místo mezi gesty je důležitou fází, ve které si můžeme uvědomit a reflektovat, co se stalo, a co se teprve stane.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Komparace vnitrozáběrové montáže v jednozáběrových filmech Provaz a Victoria
Hrdlička, Josef ; ČIHÁK, Martin (vedoucí práce) ; Horváthová, Jessica (oponent)
Tato práce si klade za úkol blíže popsat vnitrozáběrovou montáž a prvky, které ji tvoří. Dále, na příkladu dvou filmů, které byly natočeny pomocí jednoho záběru, porovnat dané prvky a následně závěrem na základě tohoto porovnání hledat to nejlepší možné východisko, kterým můžeme dát filmu jeho vlastní život, přesahující rám obrazu.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Duální koncepce postavy
Šámal, Matěj ; TRAJKOV, Ivo (vedoucí práce) ; JECH, Pavel (oponent)
Diplomová práce duální koncepce postavy se zabývá existencí filmů, ve kterých protagonista není divákovou hlavní postavou. Práce zkoumá, na základě jakých principů ke zmíněnému efektu dochází. Jaký vztah k sobě tyto postavy mají a jak se v průběhu vyprávění ovlivňují. Na základě rozborů konkrétních filmových příkladů je vytyčeno několik pravidel, jejichž naplnění přispívá k tomuto efektu. Práce si klade za cíl vysvětlit rozdíl mezi funkcí protagonisty a funkcí hlavní postavy diváka. Zároveň klasifikuje typy příběhů, u kterých k efektu duální koncepce postavy dochází nejčastěji.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Česká tubová koncertní literatura
Adamec, Jan ; MALIMÁNEK, Karel (vedoucí práce) ; SUŠICKÝ, Jiří (oponent)
V této práci se zabývám skladbami českých autorů, ve kterých vystupuje tuba, nebo tuby jako sólový nástroj. Na následujících několika stranách se můžete dočíst množství informací o skladbách nejrůznějších žánrů, od dechovky přes skladby tzv. vážné hudby až po jazz. Kromě faktických informací týkajících se vzniku jednotlivých kompozic, či okolnostech premiér, zde naleznete také krátké medailony shrnující životopisy dotčených skladatelů. Za obzvláště přínosnou považuji sekci nazvanou SLOVO AUTORA, ve které cituji informace, které mi o skladbách řekli sami jejich tvůrci.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Stěžejní klavírní díla a transkripce Ferruccia Busoniho
Korbelová, Lenka ; KLÁNSKÝ, Ivan (vedoucí práce) ; KRAJNÝ, Boris (oponent)
Diplomová práce se zabývá osobností Ferruccia Busoniho. První část je zaměřena na jeho život, druhá část je souhrn jeho klavírních děl a třetí část se zaobírá rozborem třemi významnými díly - Ciaccona, Klavírní koncert a Klavierübung.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Soubor lidových písní a tanců Čtyřlístek z Nového Strašecí
Muric, Petr ; FRIČOVÁ, Marie (vedoucí práce) ; ORNSTOVÁ, Eva (oponent)
Diplomová práce je věnována Souboru lidových písní a tanců Čtyřlístek z Nového Strašecí. Zpracovává čtyřicetiletou historii souboru a mapuje osobnosti, které během let souborem prošly a s ním pracovaly. Práce se zabývá sběratelskou činností zakladatelů souboru a uvádí sbírky lidových písní, ze kterých soubor čerpal pro svou činnost. Součástí práce jsou rozhovory s tanečními osobnostmi souboru i jeho zakladateli Bohumilem Chocholou a Janem Stránským. Práce dokumentuje vzniklou tvorbu souboru v časové linii a ukázku dvou scénářů vybraných tanečních pásem. Závěrečná část patří Středočeskému folklornímu festivalu Tuchlovická pouť, který vznikl díky souborové činnosti.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Sibelius: odkaz finské hudby
Valentová Handzušová, Bára ; KLÁNSKÝ, Ivan (vedoucí práce) ; KAHÁNEK, Ivo (oponent)
Tato magisterská práce se věnuje životu a dílu nejvýznamnějšího finského skladatele a symfonika Jeana Sibelia. Provede nás jeho životem od mládí až po stáří v Ainole, jeho kompozicemi a odkazem. Okrajově se dozvíme také základní informace o vývoji Finska jako samostatného státu, a o důsledcích historie na celý jeho hudební vývoj, včetně významných hudebních událostí a systému finského hudebního školství.

Úplný záznam
2017-12-07
15:36
Protestantský chorál v klávesové literatuře od roku 1517 do roku 1685
Konečná, Kristýna ; MRÁZKOVÁ, Giedre (vedoucí práce) ; ŽĎÁRSKÁ, Petra (oponent)
Tato práce se zabývá literaturou pro klávesové nástroje od roku 1517 do roku 1685, která zpracovává melodie protestantského chorálu. Zmíněna jsou díla vokální, tedy protestantský chorál jako jednohlasý zpěv i vícehlasé zpracování protestantského chorálu a především díla instrumentální určená pro klávesové nástroje. V práci jsou uvedeny velice stručné životopisy klíčových autorů (E. N. Ammerbach, J. P. Sweelinck, S. Scheidt, D. Buxtehude, J. Pachelbel) a stručné rozbory jejich děl.

Úplný záznam