Akademie múzických umění v Praze

Nejnovější přírůstky:
2017-10-04
17:58
Súčasný vývoj feminizmu v internetovom prostredí, so zameraním na kolektív The Ardorous
Durbáková, Veronika ; JANOŠČÍK, Václav (vedoucí práce) ; ŠERÝ, Ladislav (oponent)
Zámer práce spočíva v rozbore združenia mladých žien spájajúcich sa v kolektíve The Ardorous, ktorého členky sú pod jeho záštitou automaticky prezentované ako feministky, naliehajúce na rovnoprávnej roli žien v umeleckom svete. Analyzuje prístup k tvorbe jeho zakladateľky Petry Collins, a taktiež niektorých z najvýraznejších členiek kolektívu a rozoberá ideové postupy vedúce k ich finálnemym dielam. Práca porovnáva postoje nielen k celkovej tvorbe, ale tiež ku konštruovaniu vlastného verejného obrazu na príklade porovnania s britským umeleckým kolektívom s rovnakým zameraním, Bunny Collective. Teórie rozoberaných umelkýň sú zčasti priblížené na základe fragmentov textu francúzskeho kreatívneho zoskupenia Tiqqun, s názvom Preliminary Materials For a Theory of the Young-Girl [2007, Semiotext(e)].

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Expanded Cinematography
Dimoski, Vladimir ; JÍCHA, Marek (vedoucí práce) ; GUNARATNA, Vidu (oponent)
The cinematography as an art form stands today at a crossroad. There is a lot of controversy surrounding the definition of the term “cinematography” in the context of films in which traditional (lensed) cinematography was subordinated to virtual techniques, such as “The Matrix”, "Life of Pi" and "Gravity”. The following study will observe the historical development of the camera techniques, as its goal is to verify if the virtual cinematography is a step forward in the evolutionary road of the job of the director of photography. In order to seek for the truest answer, the study will analyze the work of the cinematographers of the above-mentioned feature movies, in terms of their collaboration with the visual effects supervisors and their creative team. The study will try to convey how the DoP’s have used the new skills to help support the dramaturgy of the screenplay.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Black and White Cinematography in the Digital Era
Burgos Barbosa da Silva, Guilherme ; FUXJÄGER, Klaus (vedoucí práce) ; PECÁK, Josef (oponent)
I want to understand why B&W filmmaking is appearing as an artistic form in contemporary times, and how these films are being made technically. To explore the technology currently being used, I will create a test and examine results of the same scene filmed with RED color, RED bw, ARRI color, ARRI bw and Double X. I plan to analyze raw images for comparign first characteristics, then apply color grading to get final b&w results.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Tvorba Jana Klusáka a Marka Kopelenta
Nečaský, Jan ; KAŇKA, Michal (vedoucí práce) ; PETRÁŠ, Miroslav (oponent)
Bakalářská práce o fenoménu Nové hudby a dvou představitelích Marku Kopelentovi a Janu Klusákovi. Práce je rozdělena na dvě části, část teoreticko-historickou a analytickou. Teoreticko-historická část pojednává o Nové hudbě a hudebním ţivotě obou skladatelů, jejich působení v hudebních tělesech Musica viva pragensis (Kopelent) a Komorní harmonii (Klusák) o moderních postupech, která skladatele ovlivnila. Tato část je rozdělena na tři kapitoly. První se týká Nové hudbě a charakterizuje ji, další pojednávají o skladatelích. Druhá část bakalářské práce je analytická. Jedná se o rozbor skladeb Jitřní chvalozpěv (1978) Marka Kopelenta a VII. invence pro orchestr (1972−73) Jana Klusáka. Práce je napsána s pouţitím uvedené literatury a na základě osobních rozhovorů s oběma skladateli. V analytické části jsou přiloţeny skeny rozebíraných partitur.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Tenorové role v opeře Prodaná nevěsta od Bedřicha Smetany
Šantora, Vít ; KUSNJER, Ivan (vedoucí práce) ; VOTAVOVÁ, Yvona (oponent)
Tato práce seznamuje s tenorovými rolemi v opeře Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. V práci je stručně popsán život skladatele se zaměřením na vznik opery. Stěžejní část této práce je věnována popisu dramatického vývoje postav v konfrontaci s vlastním interpretačním záměrem. Jsou zde zmíněni jejich přední čeští interpreti.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Technická řešení violových orchestrálních partů a psychická příprava ke konkurzu
Matoušková, Martina ; PĚRUŠKA, Jan (vedoucí práce) ; Nouzovská, Kristina (oponent)
Cílem práce je rozšířit povědomí hudebníků o možnostech boje s trémou a psychickým tréninkem mysli v koncentraci na výkon a přípravou na konkurz. Práce se detailně zabývá vybranými violovými orchestrálními party a snaží se ukázat cestu, jak postupovat při jejich nácviku.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Současná barokní interpretace
Čepická, Markéta ; ŠTRAUS, Ivan (vedoucí práce) ; PANOCHA, Jiří (oponent)
Tato diplomová práce zpracovává základy barokní interpretace. Porovnává názory mnoha mistrů a vychází primárně ze dvou knih - z knihy Hudba baroka Vratislava Bělského a z Interpretace 17. a 18. století Arnolda Dolmetsche.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Michaela Fukačová jako interpretka dánské violoncellové literatury
Šudáková, Aneta ; PETRÁŠ, Miroslav (vedoucí práce) ; STRAŠIL, Tomáš (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o Michaele Fukačové, uznávané české violoncellistce žijící v současnosti v Dánsku, mapuje její život, profesní úspěchy a koncertní činnost. Dále se práce věnuje skladatelům, kteří významně zasáhli do vývoje dánské hudby, zahrnuje také současné dánské autory, jejichž tvorba obohatila violoncellovou literaturu. Michaela Fukačová je úspěšnou interpretkou těchto skladeb a podílí se tak na jejich propagaci a začlenění do světového violoncellového repertoáru.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Interpretace a zvukové pojetí nahrávek Smetanova kvartetu e moll
Pohnán, Jiří ; RYBÁŘ, Jaroslav (vedoucí práce) ; STEJSKALOVÁ, Sylva (oponent)
Cílem této práce je interpretační a zvuková analýza nahrávek Smetanova kvartetu e moll „Z mého života“. Pro tento účel jsme vybrali nahrávky: Českého, Smetanova, Lindsay, Škampova a Haasova kvarteta. Metodou analýzy určíme charakter složek, které se podílely na vyznění skladby, a jednotlivé výstupy porovnáme. Výsledkem by mělo být získání uceleného pohledu na tuto problematiku.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Becerra a Yamazaki: dvě chilské skladby pro violoncello
Aguirre-Araya, Evelyn Nora ; KAŇKA, Michal (vedoucí práce) ; PETRÁŠ, Miroslav (oponent)
Dva názory, které reprezentují chilskou identitu prostřednictvím hudebního díla zvaného “Partita č. 2” zkomponovaného chilským skladatelem Gustavem Becerrou-Schmidtem pro violoncello sólo a nově napsanou skladbou pro violoncello a klavír s názvem "Hudební cesta po Chile" vytvořenou japonskou hudebnicí Chiaki Yamazaki.

Úplný záznam