Český statistický úřad

Nejnovější přírůstky:
2018-02-08
15:27
Informační společnost v číslech - 2015
Český statistický úřad
Základní přehled o stavu a vývoji v rozšíření a způsobu používání ICT v hlavních oblastech naší společnosti - telekomunikační a internetová infrastruktura, domácnosti, jednotlivci, podniky, veřejná správa a zdravotnictví.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-02-08
15:09
Historie státní statistické služby - 1919 – 2014
Kačerová, Eva
Publikace poskytuje čtenáři stručný náhled do historie české statistiky a seznamuje ho s aktivitami, které statistický úřad vykonával a vykonává. Kromě historie naší statistiky od doby první republiky, přes nesnadné období 2. světové války a totalitního režimu až po její transformaci po roce 1989, se čtenář dozví, jaké jsou strategie, vize a priority ČSÚ s výhledem do roku 2020.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-02-08
14:32
Cizinci v České republice - 2015
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí týkajících se cizinců v ČR (demografie a státní občanství, azylová procedura, zaměstnanost, vzdělávání, kriminalita, nelegální migrace, zdraví) v časových řadách a s aktuálními údaji za rok 2014.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-02-08
14:24
Cestovní ruch v Libereckém kraji - 2015
Český statistický úřad
Charakteristika cestovního ruchu v Libereckém kraji - atraktivity a potenciál cestovního ruchu, materiálně-technická základna a návštěvnost v návaznosti na revizi dat vyplývající ze šetření Ministerstva pro místní rozvoj České republiky. Doplněno mezikrajským srovnáním a kartogramy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-02-08
14:14
Život cizinců v ČR - 2016
Český statistický úřad
Rozšířené informace o cizincích v ČR
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-02-08
14:05
Zaostřeno na ženy a muže - 2016
Český statistický úřad
Statistické údaje z řady oblastí života žen a mužů. Publikace je doplněna o výsledky šetření k problematice rovnosti žen a mužů.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-02-08
13:49
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Zlínského kraje - 2015
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2015 s návazností od roku 2010, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-02-08
13:46
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Ústeckého kraje - 2015
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2015 s návazností od roku 2010, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-02-08
13:42
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Středočeského kraje - 2015
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2015 s návazností od roku 2010, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-02-08
13:36
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2015
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2015 s návazností od roku 2010, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam