Český statistický úřad

Nejnovější přírůstky:
2018-04-18
11:55
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Plzeňského kraje - 2016
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-04-18
11:48
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Pardubického kraje - 2016
Dědič, Petr ; Fialová, Hedvika ; Mikanová, Monika ; Vávrová, Klára
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-04-18
11:43
Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje Karlovarského kraje - 2016
Český statistický úřad
Zhodnocení vybraných charakteristik vývoje kraje v roce 2016 s návazností od roku 2011, a to především v podobě grafů a stručného analytického textu. Doplněno mezikrajským srovnáním.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-04-18
11:34
Zahraniční obchod se Spojeným královstvím - 2017
Český statistický úřad
Časová řada vývozu a dovozu v teritoriální a zbožové struktuře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-04-18
11:19
Zahraniční obchod ČR - roční údaje - 2016
Český statistický úřad
Definitivní údaje o zahraničním obchodu ČR celkem, v teritoriální a ve zbožové struktuře.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-04-18
11:08
Vzdělávání zaměstnaných osob - 2015
Český statistický úřad
Publikace Vzdělávání zaměstnaných osob přináší hlavní závěry národních výstupů mezinárodně srovnatelného šetření Continuing Vocational Training Survey 2015 (CVTS 5), které statisticky zachycuje oblast firemního vzdělávání. Jednotlivé kapitoly publikace se zaměřují zejména na následující oblasti: důraz, který je ve firmách kladen na vzdělávání, jeho praktická organizace, hodnocení a reakce firem na toto hodnocení; účast zaměstnanců v různých formách vzdělávání, témata vzdělávání a soulad s potřebami firmy; finance ve firemním vzdělávání; omezení a překážky, které firmy ve vzdělávání zaměstnanců limitují, případně mu brání; spolupráce firem a škol, její frekvence a důvody ne/spolupráce; problémy s obsazováním volných pracovních míst a nabírání absolventů do firem. Součástí publikace je i kapitola představující metodologii šetření a tabulková příloha s výstupy šetření v podrobných členěních.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-04-18
11:00
Vývoj úmrtnosti v České republice - 2006-2016
Český statistický úřad
Publikace se zabývá vývojem úmrtnosti v ČR mezi roky 2006 a 2016. Obsahově navazuje na publikaci vydanou ČSÚ v roce 2003 (Úmrtnost v České republice v letech 1995–2002, kód 4022-03). Kromě úmrtnosti podle pohlaví, věku a rodinného stavu se věnuje také příčinám smrti, regionálním rozdílům a mezinárodnímu porovnání.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-04-18
10:51
Vývoj obyvatelstva České republiky - 2016
Český statistický úřad
Pravidelná analytická zpráva o hlavních složkách populačního vývoje v České republice v roce 2016 v porovnání s předchozím obdobím.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-04-18
10:39
Vývoj mezd zaměstnanců - 4. čtvrtletí 2017
Holý, Dalibor
Komentář k Rychlé informaci o průměrných mzdách, v pololetích rozšířený o pohled na mzdovou distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam
2018-04-18
10:32
Vývoj mezd zaměstnanců - 3. čtvrtletí 2017
Holý, Dalibor
Komentář k Rychlé informaci o průměrných mzdách, v pololetích rozšířený o pohled na mzdovou distribuci.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Úplný záznam