Czech Statistical Office

Latest additions:
2017-05-22
13:11
Disponibilní příjmy domácností stouply díky silnému růstu ekonomiky
Kučera, Lukáš
Silný růst ekonomiky v 1. až 3. čtvrtletí 2015 se projevil významně i v disponibilních příjmech domácností. Proti stejnému období roku 2014 si polepšily o 38,8 mld. korun nominálně a jejich příjmy tak činily bezmála 1,7 bilionu. Ke zlepšení příjmové situace domácností přispěl především nárůst objemu mezd a platů za práci v tuzemsku
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-05-22
12:55
Demografická ročenka České republiky - 2015
Odbor statistiky obyvatelstva
Veškeré údaje se týkají všech obyvatel, kteří mají v ČR trvalé bydliště, a to bez ohledu na státní občanství. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-05-22
12:42
Ve všech krajích podstatně vzrostl počet pracujících s vyšším stupněm vzdělání
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
V průběhu dvaceti let rychle rostl počet pracujících v krajích ČR s terciárním vzděláním. Zároveň se výrazně snížil počet pracujících se základním vzděláním a prakticky ve všech krajích i počet pracujících se středním stupněm vzdělání bez maturity. Struktura zaměstnanosti podle stupně dokončeného formálního vzdělání se však mezikrajsky významně liší.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-05-22
12:37
Rychlý růst vzdělanosti žen
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
V České republice rapidně roste úroveň formálního vzdělání. Ve věkové skupině 25-64letých v průběhu posledních deseti let počet obyvatel stagnoval, ale počet osob s terciárním vzděláním se zvýšil o více než půl miliónu. Přitom výrazně poklesl počet osob této věkové kategorie se základním vzděláním a zvláště se středním vzděláním bez maturity (vyučených). To se odráží v současné situaci v oblasti nabídky a poptávky v řadě profesí.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-05-22
12:28
Vysokou zaměstnanost udržuje rostoucí počet pracujících ve vyšším věku
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
Celkový počet pracujících zásadně ovlivňuje mimořádný růst počtu zaměstnaných ve věku 60-64 let. Od roku 1995 se jejich počet zvýšil o 154 tis. na téměř čtvrt miliónu v roce 2015. V poslední době roste i počet pracujících ve věku 65 let a více, který v minulém roce dosáhl 108 tis. a tento trend pokračuje i v letošním roce.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-05-22
12:17
Počet odpracovaných hodin v ČR je jeden z nejvyšších v celé EU
Petráňová, Marta ; Mejstřík, Bohuslav
Obvyklá týdenní pracovní doba v hlavním zaměstnání dosáhla v minulém roce 40,4 hodiny. Liší se zejména podle postavení respondentů v zaměstnání a druhu vykonávané činnosti. Česká republika se co do počtu odpracovaných hodin řadí na páté místo v celé EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-05-22
11:58
Čísla z první ruky: Praha 2015
Český statistický úřad
Propagační brožura obsahující první dostupné statistické údaje za Prahu, její správní obvody a městské části za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-05-22
11:46
Česká republika v mezinárodním srovnání: vybrané údaje
Odbor informačních služeb
V publikaci najdete 13 tematických okruhů pokrývajících ekonomické, sociální i environmentální oblasti života. Kromě standardních informací o obyvatelstvu, trhu práce, životním prostředí, jednotlivých sektorech ekonomiky a makroekonomických údajích, zejména pak HDP, byly také zahrnuty ukazatele informační společnosti, vybrané regionální indikátory a další.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-05-22
11:32
Česká republika v číslech - 2015
Český statistický úřad
Základní číselné údaje o České Republice z oblasti ekonomie, demografie a geografie, doplněné o srovnání s ostatními zeměmi EU.
Plný text: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF

Detailed record
2017-05-18
15:02
Cizinci v České Republice - 2016
Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí ; Český statistický úřad
Publikace komplexně soustřeďuje aktuální údaje o cizincích, kteří si Českou republiku zvolili za místo svého trvalého nebo dlouhodobého pobytu, kteří v ní našli zaměstnání nebo zde podnikají a kteří se do České republiky uchýlili před politickým pronásledováním nebo před kritickou ekonomickou situací ve své vlasti. Těžištěm statistických informací jsou data za rok 2015, často však doplněná časovými řadami údajů za uplynulé roky.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Detailed record