Ústav pro českou literaturu

Nejnovější přírůstky:
2017-10-04
17:58
Česká literární bibliografie
Malínek, Vojtěch
Přehledová stať o výzkumné infrastruktuře Česká literární bibliografie, její historii, aktuální situaci a plánech do budoucna.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Czech Literary Bibliography
Malínek, Vojtěch
Presentation of the history and services of Czech Literary Bibliography research Infrastructure.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Poznámky ke Güntherově vydání Melanchthonovy latinské gramatiky
Pišna, Jan
Příspěvek pojednává o rajhradském exempláři Melanchthonovy latinské gramatiky, který\nvznikl v Günterově prostějovské tiskárně ante quem 1560. Ze srovnání s první známou, kompletně dochovanou a především datovanou edicí z roku 1560 i s dalšími známými exempláři, o nichž jsme pojednali již v roce 2012, je patrné, že se jedná o první fázi adaptace této gramatiky u nás a edice z roku 1560 je její rozvinutější a dopracovaná verze. Edice rajhradského exempláře se ovšem stala předlohou pro patisk vzešlý z pražské Melantrichovy tiskárny v 60. letech 16. století.

Úplný záznam
2017-03-17
18:38
Czech Literary Bibliography
Malínek, Vojtěch
Poster presenting The Czech Literary Bibliography Research Infrastructure, its ordinary services and resources and main research activities.

Úplný záznam
2017-03-03
15:48
Po katastrofě – kolportážní román jako řemeslo a výraz vnitřního dialogu. Morana čili Svět a jeho nicoty
Janoušek, Pavel
Autor analyzuje prózu Morana čili Svět a jeho nicoty (Morana nebo svět a jeho nicota), kterou Karel Sabina publikoval v roce 1874 pod pseudonymem Arian Zelinský jako výraz své osobní, filozofické a především literární reakce na "národní soud ", což souvisí s jeho odhalením jako policejního agenta, následnou exkomunikací a označením za zrádce národa.

Úplný záznam
2017-03-03
15:48
Válkou k objevům. Denonova cesta za uměním
Hrbata, Zdeněk
Analýza knihy Voyage dans la Basse et la Haute Égypte Vivanta Denona, člena Napoleonovy vojenské expedice do Egypta, a jejích různých diskurzivních rovin, které tvoří a) kronika vojenské kampaně a zároveň deníkový cestopis, b) objevování a dokumentarizace egyptských památek, c) ohlasy preromantických estetik (estetika vznešena a přírody, poetika ruin).

Úplný záznam
2017-03-03
15:48
Konec světa v mysli „záhadných povah“. Arbesovo romaneto Poslední dnové lidstva
Charypar, Michal
Studie interpretuje romaneto Jakuba Arbesa Poslední dnové lidstva (1895) na základě motivu katastrofy. Mimo cenzurní epizodu, jež postihla publikaci prvního sešitu, se zaměřuje zvláště na tematické prvky textu spojené s motivy zkázy, zániku, neštěstí. Jejím cílem je mj. postihnout v textu uplatněnou narativní metodu, jež zahrnuje fragmentaci zápletky, paralelnost několika časových rovin či subjektivizaci vyprávěného do mysli několika protagonistů a nevylučuje ani sebeklam autorského ich-vypravěče.

Úplný záznam
2017-03-03
15:48
Propast a chrám. Metaforika chaosu a řádu v české poezii sedmdesátých let
Hrdina, Martin
Autor příspěvku se vrací k 70. letům 19. století jako době, kdy se evropská společnost musela vyrovnávat s řadou náročných situací – za příznak duchovní krize byla v té době považována například vzmáhající se vlna sebevražednosti. Předmětem pozornosti jsou při tom spisovatelé a jejich reakce na krizové jevy, neboť prostřednictvím četby měli přímý vliv na vzdělanou část společnosti a mohli tak formovat i přístup ke zvládání krizových jevů. Také česká básnická produkce, reprezentovaná v této studii Jaroslavem Vrchlickým a Irmou Geisslovou, se v situaci sedmdesátých let musela vyrovnat s reflexí světonázorového pesimismu. Autoři se s touto výzvou vypořádávali různými způsoby, přičemž zvolená strategie měla dopady i na přijetí jejich děl publikem a ovlivňovala další průběh jejich literární dráhy.

Úplný záznam
2016-10-07
13:05

Úplný záznam
2016-09-21
13:05

Úplný záznam