Ústav informatiky

Nejnovější přírůstky:
2017-12-20
13:37

Úplný záznam
2017-12-07
15:36

Úplný záznam
2017-12-07
15:36

Úplný záznam
2017-11-08
17:03
UFO 2017. Interactive System for Universal Functional Optimization
Lukšan, Ladislav ; Tůma, Miroslav ; Matonoha, Ctirad ; Vlček, Jan ; Ramešová, Nina ; Šiška, M. ; Hartman, J.
This report contains a description of the interactive system for universal functional optimization UFO, version 2017. This version contains interfaces to the MATLAB and SCILAB graphics environments.

Úplný záznam
2017-10-30
13:46

Úplný záznam
2017-10-30
13:46
A weather risk prediction system for road trip planning
Krč, Pavel ; Fuglík, Viktor ; Juruš, Pavel ; Kasanický, Ivan ; Konár, Ondřej ; Pelikán, Emil ; Eben, Kryštof ; Šucha, M.
The paper presents first ideas of the MEDARD-RODOS project. The aim of the project is to develop a decision support system for road trip planning, reflecting the weather risks predicted from the NWP models implemented in the MEDARD system (www.medard-online.cz) and using the traffic information from the RODOS project (www.centrum-rodos.cz).

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Návrh integrovaného emisního procesoru nové generace
Resler, Jaroslav ; Juruš, Pavel ; Benešová, N. ; Vlček, O. ; Belda, M. ; Huszár, P. ; Krč, Pavel ; Eben, Kryštof
V podstatě jediným rozšířeným a veřejně dostupným nástrojem pro modelování emisí pro potřeby CTM je procesor SMOKE (Coats & Carlie, 1996). Problém modelu SMOKE ovšem je v jeho silné vazbě na podmínky USA. V minulosti došlo k několika pokusům uzpůsobit model SMOKE jiným podmínkám - viz např. práce reportované v Bieser et al., 2011 nebo Borge et al., 2008, úsilí ovšem vždy naráželo na limity designu tohoto emisního procesoru. Naším cílem je vyvinout emisní procesor založený na otevřených technologiích, který bude komfortní pro typické využití v CTM v našich podmínkách a který bude dostatečně flexibilní, aby byl snadno konfigurovatelný a nastavitelný i pro ostatní uživatele ve světě a jejich specifické potřeby.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Modelové vyhodnocení urbanistických scénářů na kvalitu ovzduší a tepelný komfort v uliční síti
Resler, Jaroslav ; Krč, Pavel ; Belda, Michal ; Juruš, Pavel ; Benešová, N. ; Vlček, O. ; Damašková, D. ; Eben, Kryštof ; Derbek, P.
V projektu UrbanAdapt byl vyvinut nový model pro simulaci městského prostředí USM integrovaný do LES modelu PALM. Model umožňuje výpočet proudění vzduchu, radiačního záření, teplot vzduchu i materiálů země a zdí, kvality ovzduší a indexů MRT a PET ve velmi jemném měřítku. Pro výpočet scénářů byla ve spolupráci s IPR Praha jako pilotní vybrána oblast Holešovic v okolí křižovatky ulic Komunardů a Dělnická. Navržené scénáře zahrnovaly jak změny zástavby oblasti, zhodnocení různých typů výsadby zeleně a citlivostní studii na vliv barvy materiálů zdí, střech, silnic a chodníků.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58
Vývoj a ověření nového modelu tepelných poměrů městského prostředí v jemném měřítku
Resler, Jaroslav ; Krč, Pavel ; Belda, Michal ; Juruš, Pavel ; Benešová, N. ; Lopata, J. ; Vlček, O. ; Damašková, D. ; Eben, Kryštof ; Derbek, P. ; Maronga, P. ; Kanani-Sühring, F.
Naším úkolem v rámci projektu UrbanAdapt bylo kvantifikovat dopady různých scénářů rozvoje města na kvalitu ovzduší a tepelný komfort obyvatel v prostoru uličních kaňonů. Z toho vyplývá potřeba modelu, který je schopen simulovat proudění v jemném rozlišení (jednotky metrů) a dostatečně realisticky predikovat turbulence ve složitém terénu uliční sítě a v okolí budov. Takovým požadavkům vyhovují LES modely, avšak rešerše ukázala, že volně dostupný LES model, který by zároveň popisoval energetickou výměnu v městském prostředí, interakci toků energie a proudění vzduchu včetně efektů vegetace a různých vlastností městských povrchů a materiálů v praxi zatím neexistoval. Proto jsme se rozhodli rozšířit existující LES model PALM o nový modul USM (Urban Surface Model) popisující nejdůležitější procesy energetické výměny v městském prostředí. Model by ověřován proti měřením získaným IR kamerou během měřící kampaně v průběhu vlny veder v červenci 2015.

Úplný záznam
2017-10-04
17:58

Úplný záznam