Ústav fyziky plazmatu

Nejnovější přírůstky:
2020-12-03
22:56
Tungsten-steel and tungsten-chromium composites prepared by RF plasma spraying
Matějíček, Jiří ; Klečka, Jakub ; Čížek, Jan ; Veverka, Jakub ; Vilémová, Monika ; Chráska, Tomáš ; Ganesh, V.
For future fusion reactors, materials able to withstand harsh environments are needed. In particular, this concerns the plasma-facing components which are foreseen to consist of tungsten based plasma-facing armor and structural and cooling part made of steel. Currently, joining of these materials presents a significant challenge. The stress concentration at their interface, which arises due to thermal exposure and the difference in thermal and mechanical properties, can be reduced by composite/graded interlayers. Plasma spraying is among the prospective technologies for their preparation. In this work, tungsten-steel and tungsten-chromium composites were prepared by radio-frequency inductively coupled plasma (RF-ICP) spraying. Initial optimization of the spraying process for pure materials as well as their mixtures was carried out. Basic characterization of the layers for their structure, porosity and composition is presented.

Úplný záznam
2020-12-03
22:56
Metodika charakterizace tvaru laserových tyčí pomocí multi vlnové interferometrie
Matoušek, Ondřej ; Kredba, Jan ; Procháska, František
Vytvořená metodika popisuje metodu multi vlnové interferometrie s řízenou změnou fáze a způsob její aplikace pro charakterizaci laserových tyčí, která umožňuje měření tvaru čelních povrchů, klínu, deformace průchozí vlnoplochy a vnitřní nehomogenity v jediném měřícím cyklu.

Úplný záznam
2020-02-05
19:10
Likvidace antibiotik z odpadních vod
Mastný, L. ; Brožek, Vlastimil ; Slavětínská, R.
Práce je zaměřena na odstranění širokospektrálního tetracyklinového antibiotika určeného khromadné léčebné a preventivní aplikaci u zvířat. Veterinární léčivo, které obsahuje tetracyklin a jeho deriváty, se po dokončení výrobní kampaně dostává ve vysoké koncentraci do odpadních vod. K likvidaci organických částí odpadů je použita metoda založená na oxidaci antibiotika okyseleným roztokem manganistanu draselného. Metoda likvidace bude zavedena ve firmě TEKRO, spol. sr.o.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Pokročilé optické systémy s využitím asférických ploch: Odborná zpráva projektu – naplnění dílčích cílů 2016
Matoušek, Ondřej ; Melich, Radek ; Procháska, František ; Tomka, David ; Provazníková, P. ; Polzer, J. ; Fogelton, P.
Odborná zpráva projektu dokumentuje dosažení dílčího cíle projektu pro rok 2016, kterým byla standardizace celého výrobního procesního řetězce zahrnující návrh, výrobu a měření.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Digitalizace Maksutovovy komory 350/840 úpické observatoře
Melich, Zbyněk ; Rail, Zdeněk
Maksutovova komora o průměru 350 mm a ohniskové vzdálenosti 840 mm byla vyrobena v Turnově počátkem 80. let. Na úpické observatoři sloužila k fotografování oblohy na fotografický film. V současné době jsme byli požádáni o jeji přestavbu na digitální přístroj. Pro komoru bylo nutné navrhnout a vyrobit korekční člen pro narovnání její ohniskové plochy a dále ji vybavit vhodným digitálním fotografickým přístrojem. V této práci přinášíme popis úpravy tohoto přístroje.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Několik návrhů mimoosových optických soustav
Rail, Zdeněk ; Franců, Helena ; Ulrichová, Iva ; Šípová, Gabriela ; Vápenka, David ; Vávra, Emil
Tento referát seznamuje čtenáře s několika typy optimalizovaných mimoosových zrcadlových soustav. Soustavy bez centrálního stínění a barevné vady poskytují zobrazení\ns vysokým kontrastem obrazu. Jsou vhodné pro využití jako dalekohledy pro astronomická pozorování nebo jako přesné laboratorní kolimátory paralelních svazků světla. Řada těchto přístrojů byla navržena a zkonstruována pro nejrůznější účely ve Vývojové optické dílně AVČR, dnes ÚFP AV ČR v.v.i.- Centru Toptec v Turnově.Tato práce seznamuje čtenáře s několika z nich.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Zbytkové optické vady objektivu Merz 108/1620 mm
Melich, Zbyněk ; Rail, Zdeněk ; Vápenka, David ; Šrajer, Bohdan
Během čištění a seřizování Merzova objektivu o průměru 108 mm a ohniskové vzdálenosti 1620 mm jsme měli příležitost proměřit jeho optické parametry. Z naměřených hodnot jsme provedli výpočet zbytkových optických vad tohoto achromatického objektivu. Výsledky těchto matematických simulací přinášíme v tomto referátu. Objektiv byl vyroben okolo roku 1923.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Technické řešení modernizace 2 m dalekohledu
Pintr, Pavel
Popis technického řešení modernizace 2 m dalekohledu v Ondřejově.

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Návrh změn po testování Prototypu I
Pintr, Pavel
Popis designu obdélníkového spotu laserové navařovací hlavice. Cílem bylo navrhnout TOP HAT obdélníkový spot vhodný pro laserové navařování.

Úplný záznam
2019-10-19
16:35
Effect of sintering temperature on microstructure and mechanical properties of AE42 magnesium alloy prepared by spark plasma sintering
Minárik, P. ; Lukáč, František ; Cinert, Jakub ; Šašek, S. ; Král, R.
Magnesium alloy AE42 was prepared by powder metallurgy technique of spark plasma sintering. The effect of sintering parameters, particularly sintering temperature, on the microstructure and mechanical strength was investigated. The gas-atomized powder was sintered at four temperatures in the temperature range of 400-550 °C. It was found that mechanical strength of the sintered samples was significantly affected by several microstructural features. Application of relatively high load during sintering caused deformation of the individual particles and consequent recrystallization depending on the processing temperature resulted in the release of internal strain and in grain growth. As a result, the evolution of the mechanical strength as a function of the sintering temperature was significantly affected by residual stress, grain size and coarsening of secondary phase particles.

Úplný záznam