Ústav biologie obratlovců

Nejnovější přírůstky:
2021-03-07
00:01
Odběr spermií u netopýrů
Zukal, Jan ; Zukalová, K. ; Pikula, J. ; Piáček, V. ; Seidlová, V.
V metodice je zpracován postup odchytu netopýrů, jejich základní determinace, anestezie před odběrem spemií, vlastní odběr pomocí elektroejakulace a postup následné analýzy odebraného spermatu pomocí přístroje CASA (Computer Assissted Sperm Analysis).

Úplný záznam
2021-03-07
00:01
Metodika odlovu a zpracování vzorku plůdkových společenstev ryb tekoucích vod. Aktualizovaná verze
Jurajda, Pavel ; Slavík, O. ; Adámek, Zdeněk ; Janáč, Michal
Metodika je sestavena tak, aby bylo možné s jejím použitím provést odlov, základní zpracování a vyhodnocení vzorku plůdku ryb pro potřeby monitoringu ryb v tocích. Zvolená strategie odběru vzorků musí poskytovat informace o současném stavu rybího společenstva v dané lokalitě. V metodickém návrhu jsou obsaženy základní informace o cílové skupině ichtyofauny, výběru lokalit pro získávání vzorků, vlastním odběru vzorků, jejich zpracování a hodnocení.

Úplný záznam
2021-02-24
00:44
Metodika hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky ryby
Janáč, Michal ; Jurajda, Pavel ; Polášek, M. ; Němejcová, D.
Metodika stanovuje způsob hodnocení ekologického stavu útvarů povrchových vod tekoucích (kategorie řeka) pomocí biologické složky ryby v souladu s Rámcovou směrnicí Evropské unie 2000/60/ES o vodách a národními právními předpisy v této oblasti. Metodika je aktualizací metodiky Horký a Slavík (2011) a je plně využitelná při plánování v oblasti vod. Ekologický stav je hodnocen do pěti kvalitativních tříd na základě srovnání s referenčními společenstvy.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Vliv odběru vzorků a způsob jejich fixace na měření velikosti genomu
Halačka, Karel ; Vetešník, Lukáš ; Fedorčák, J. ; Koščo, J.
Hodnota velikosti genomu je důležitý aspekt v mnoha moderních studiích ryb. Vzhledem k relativně snadnému získání a zpracování je pro tyto účely často používána krev. Ta se však u ryb snadno sráží, a proto se obvykle používá heparin jako antikoagulant. Ukazuje se však, že přidání heparinu má za následek i zvýšení měřených hodnot při měření pomocí průtokového cytometru. Zjištěné rozdíly byly vysoce významné a lze proto doporučit vyloučení heparinu nebo korekci získaných hodnot.

Úplný záznam
2021-02-24
00:43
Metodika měření ochranných funkcí pokožky ryb vůči záření
Halačka, Karel
Cílem metodiky je umožnit snadnou kvantifikaci vybraných charakteristik rybího integumentu, konkrétně množství sekrečních buněk v povrchové vrstvě pokožky, množství epidermálních melanoforů a schopnost hlenové vrstvy absorbovat UV záření.

Úplný záznam
2020-01-23
14:06

Úplný záznam
2020-01-23
14:06

Úplný záznam
2019-12-09
08:15
Settlement of the landscape with European beaver (Castor fiber) in relation to anthropogenic influences
Mikulka, O. ; Patočka, Z. ; Drimaj, J. ; Kamler, J. ; Plhal, R. ; Homolka, Miloslav
The European beaver (Castor fiber) is a protected species in the Czech Republic that has spread to the whole of Moravia. Now, it is a common species whose competitor is only human. The aim of this study was to evaluate the impact of human activity, especially tourism or transport, on the settlement of the landscape by the European Beaver. The area of the protected landscape area Litovelske Pomoravi was chosen to evaluate the settlement of the landscape by the beaver, where the beaver forms a stable population for a long time and the frequented cycling routes, hiking trails and the area are frequently visited by natural floodplain forests. The beaver settlement data were collected by means of the winter monitoring of residential stamps using the GPS system in 2017. Data on the location of cycle routes, hiking trails, human settlements and infrastructure were obtained from available GIS layers. Settlement of European beaver was evaluated in relation to the distance and intensity of interference by tourist activities, traffic or buildings. There were 200 km of watercourses in the monitored area. The inhabited beaver was 39% of the length. The beaver avoided human settlements, preferring the natural environment. The influence of tourism on the beaver settlement has not been proven.

Úplný záznam
2019-11-25
10:16

Úplný záznam
2019-11-25
10:16

Úplný záznam