National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Activities of the Managing Board of an Apartment Owners Association
Vaněk, Petr ; Hobst, Leonard (referee) ; Klika, Pavel (advisor)
The diploma thesis deals with the condominiums where apartment owners association is established. The first part of the diploma thesis summarizes basic terms essential for understanding the topic. Subsequently the history of flats ownership in Czechoslovakia and later in the Czech Republic are explained. The first chapter of the analytical part focuses on the foundation of the apartment owners association, the course of the assembly of unit owners and election of a chairman and committee. The last chapter analyses the housing law of selected European country, and its result is subsequently compared to Czech legislation. Lastly, we provide a suggestion for improvement of Czech legislation and answer the questions asked in the beginning. The hypotheses that were established at the beginning are confirmer or refuted and all the results are explained.
Activities of the Managing Board of an Apartment Owners Association
Vaněk, Petr ; Hobst, Leonard (referee) ; Klika, Pavel (advisor)
The diploma thesis deals with the condominiums where apartment owners association is established. The first part of the diploma thesis summarizes basic terms essential for understanding the topic. Subsequently the history of flats ownership in Czechoslovakia and later in the Czech Republic are explained. The first chapter of the analytical part focuses on the foundation of the apartment owners association, the course of the assembly of unit owners and election of a chairman and committee. The last chapter analyses the housing law of selected European country, and its result is subsequently compared to Czech legislation. Lastly, we provide a suggestion for improvement of Czech legislation and answer the questions asked in the beginning. The hypotheses that were established at the beginning are confirmer or refuted and all the results are explained.
Commiittees for European Affairs in Selected EU Countries: Study 1.140
Zralá, Magdalena
Informační podklad obsahuje informace o fungování parlamentních výborů pro evropskou integraci Slovenska, Polska, Maďarska, Litvy a Estonska a o ústavních změnách v souvislosti s blížícím se vstupem těchto zemí do EU.
Fulltext: Download fulltextPDF
Flat owners association
Zemková, Lucie ; Kadlecová, Eva (advisor) ; Hájková, Ivana (referee)
This thesis is focused on the ownership of flats in the Czech Republic, which from 1.1. 2014 is governed by Act no. 89/2012 Coll., Civil Code, as amended, focusing on the specific type of legal entity, which is the apartment owners. The theoretical part is an analysis of the basic characteristics of the flat owner association, it describe its main activity, the formation and cessation, the power of statutory authorities and finally the rights and obligations of its members. This thesis is focussed on the changes introduced by the new civil code. The practical part is devoted to the the analysis and evaluation of the survey results with the objective to find out how the flat owners association works in reality in a specific area. The focus was on the most frequent problems they face and an indication of the possible solutions. Further the thesis also points out the most common errors that occur in the appliocation of the new civil code no. 89/2012 Coll.
The Access of Public to the Parliamentary Committees of Enquiry: Study 1.151
Syllová, Jindřiška ; Kavěna, Martin
Veřejnost jednání parlamentních vyšetřovacích výborů v USA, Kanadě a vybraných státech EU.
Fulltext: Download fulltextPDF
Administrative and Professional support of European Policy in Selected EU Parliaments (lower chambers): Study 1.155
Syllová, Jindřiška ; Zralá, Magdaléna
Organizace evropských záležitostí v parlamentu, Organizace zahraničněpolitické podpory parlamentu, Zahraniční politika sekretariátu předsedy komory. Výbory pro evropské záležitosti. Úloha národních parlamentů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Commentary to the Changes of the Franch Constitution from 21st July 2008: Study 1.193
Pulda, Jan
Ústava francouzské Páté republiky byla přijata 4.října 1958 a od data svého přijetí byla osmnáctkrát novelizována. Poslední zásadní novelu se podařilo přijmout na Kongresu obou komor francouzského parlamentu dne 21.července 2008. Práce popisuje nejzásadnější ústavní změny ke kterým došlo po 21. červenci 2008: jde o novelu, která byla silně prosazována novým francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym s tím, že hlavním cílem návrhů jeho administrativy byla institucionálni modernizace Páté republiky. Prezident Sarkozy za tímto účelem zřídil komisi již v červenci 2007, tedy krátce poté co se ujal svého úřadu. Komise pro ústavní změny byla řízena Edouardem Balladurem, bývalým předsedou vlády, komise sestávala především z ústavních právníků a politiků. Výsledkem práce bylo popsaní nejdůležitějších posunů v pravomocích a změnách vztahů mezi prezidentem, parlamentem a vládou v paragrafovém znění spolu se stručným přehledem k samotnému projednávání a posléze přijetí ústavních změn. Dále pak práce hovoří o změnách v postavení opozice v parlamentu a změnách týkajících se legislativního procesu spolu s vlastním projednáváním zákonů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Deliberation of the final state accounts in selected countries: Study 1.208
Cupalová, Marcela
Práce pojednává o procesu projednávání státních závěrečných účtů ve vybraných zemích EU a v Norsku. Zaměřuje se zejména na skutečnosti, který orgán má pravomoc tyto účty prověřovat, jak probíhá proces projednávání, jaké jsou lhůty pro schválení závěrečného účtu a jaká je případná odpovědnost či závaznost rozhodnutí parlamentu. Dospívá přitom k závěru, že téměř ve všech zemích sestavuje závěrečný účet ministerstvo financí, pouze v Norsku existuje pro tento účel zvláštní orgán a v Rakousku účet sestavuje Účetní dvůr. Vesměs také platí, že závěrečný účet není závazný, nevyplývají z něho žádné sankce vůči vládě (ve smyslu vyslovení nedůvěry), opakovaná nebo vážná negativní kontrolní stanoviska obsažená v závěrečném účtu mohou mít ovšem personální dopady např. pro jednotlivé ministry.
Fulltext: Download fulltextPDF
The History of Physical Education and Sport in Nové Hrady \\
BALÍK, Tomáš
History of physical training and sport in Nové Hrady, which is a rather small border town, is quite long. This paper is concerned with the society of Nové Hrady from World War I, through different historical events up to present time. This paper deals with all important periods of development in several years after the revolution. The main emphasis is on sport organization Sokol during the first republic period (1918-1938), Tělovýchovná jednota and many other sports clubs, their activities and their founders. Main resources for my work I found in the archive in České Budějovice, but I spoke to witnesses and used their memoirs as well. I also used information from sports clubs chronicles. In summary, the town of Nové Hrady doesn´t have to be ashamed of anything in sporting activities because a few outstanding sportsmen have always lived and are still living there.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.