Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Jídlo jako kulturně-společenský fenomén, gastronomie nejen v umění
Procházková, Jitka ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Kafková, Helena (oponent)
Bachelor thesis "Food as a culturally social phenomenon, gastronomy not only in the arts" is concerned with a phenomenon of food in a wider context of sociocultural and artistic areas as an instrument of world's "estetics" and a human movement via the food. It contextually arranges a view into formally very rich area of basic and also "above standard" human needs. Its aim is familiarization and connection of ethic codexes during the preparation, serving and consumption of food in different cultures and in art.
Jídlo jako kulturně-společenský fenomén, gastronomie nejen v umění
Procházková, Jitka ; Šmíd, Jan (vedoucí práce) ; Kafková, Helena (oponent)
Bachelor thesis "Food as a culturally social phenomenon, gastronomy not only in the arts" is concerned with a phenomenon of food in a wider context of sociocultural and artistic areas as an instrument of world's "estetics" and a human movement via the food. It contextually arranges a view into formally very rich area of basic and also "above standard" human needs. Its aim is familiarization and connection of ethic codexes during the preparation, serving and consumption of food in different cultures and in art.
Křesťanské výtvarné umění při práci ve výtvarném kroužku
KLADIVOVÁ, Hana
Bakalářská práce se zabývá možnostmi práce ve výtvarném kroužku pro děti mladšího školního věku, s cílem poznávat umění a rozvíjet vnímavost k umění v souladu s cíli Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Na základě křesťanského výtvarného umění je nabídnuto poznávat umění v kontextu historickém, uměleckém i etickém. Kromě vysvětlení základních pojmů, které jsou důležité pro práci s uměleckými díly ve výtvarném kroužku, je popsán vývoj křesťanského výtvarného umění od počátků křesťanství přes středověk, renesanci až po současnost v kontextu určitého období. Dále je uvedena charakteristika dítěte mladšího školního věku a charakteristika vlastní činnosti kroužku s vymezením jeho hlavních cílů. Zdůrazněny jsou následující cíle výtvarného kroužku: rozvoj vnímavosti k umění, uchopení námětu díla a práce s ním, praktické důsledky vlastní práce s uměleckým dílem - např. různé činnosti s náměty uměleckých děl.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.