National Repository of Grey Literature 37 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.02 seconds. 
Compression and Quality Assessment of ECG Signals
Němcová, Andrea ; Tkacz,, Professor Ewaryst (referee) ; Kudrna,, Petr (referee) ; Vítek, Martin (advisor)
Ztrátová komprese signálů EKG je užitečná a v současnosti stále se rozvíjející oblast. Stále se vyvíjí nové a nové kompresní algoritmy. V této oblasti ale chybí standardy pro hodnocení kvality signálu po kompresi. Existuje tedy sice mnoho různých kompresních algoritmů, které ale buď nelze objektivně porovnat vůbec, nebo jen zhruba. V oblasti komprese navíc nikde není popsáno, zda mají na výkon kompresních algoritmů vliv patologie, popřípadě jaký. Tato dizertační práce poskytuje přehled všech nalezených metod pro hodnocení kvality signálů EKG po kompresi. Navíc bylo vytvořeno 10 nových metod. V rámci práce byla provedena analýza všech těchto metod a na základě jejích výsledků bylo doporučeno 12 metod vhodných pro hodnocení kvality signálu EKG po kompresi. Také je zde představen nový kompresní algoritmus „Single-Cycle Fractal-Based (SCyF)“. Algoritmus SCyF je inspirován metodou založenou na fraktálech a využívá jednoho cyklu signálu EKG jako domény. Algoritmus SCyF byl testován na čtyřech různých databázích, přičemž kvalita signálů po kompresi byla vyhodnocena 12 doporučenými metodami. Výsledky byly porovnány s velmi populárním kompresním algoritmem založeným na vlnkové transformaci, který využívá metodu „Set Partitioning in Hierarchical Trees (SPIHT)“. Postup testování zároveň slouží jako příklad, jak by měl vypadat standard hodnocení výkonu kompresních algoritmů. Dále bylo statisticky prokázáno, že existuje rozdíl mezi kompresí fyziologických a patologických signálů. Patologické signály byly komprimovány s nižší efektivitou a kvalitou než signály fyziologické.
Drones (UAVs) in the area of emergency services (Integrated Rescue System)
Bobek, Jan ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Drony jsou v oblasti integrovaného záchranného systému používány stále častěji, díky jejich lepší dostupnosti a ceně. V policejní oblasti jsou drony využívány k monitorování různých akcí nebo hlídání podezřelých oblastí. Policie drony také využívá k rekonstrukci dopravních nehod. V hasičské oblasti se drony používají hlavně k monitorování požárů a předávání informací pilotovi dronu, ale jsou vyvíjeny i drony určené k hašení požárů. V urgentní medicíně jsou drony využívány k přepravě vybavení a krevních vzorků v místech, kde to pozemními prostředky není možné nebo to je obtížné. Cílem této bakalářské práce je poskytnout přehled dronů využívaných v oblasti integrovaného záchranného systému a popsat technologie související s těmito drony.
Telemedicine
Vaněrka, Jakub ; Baumgartnerová, Alena (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o Telemedicíně a jejím využití v dnešní společnosti s přihlédnutím k sociálním a technologickým aspektům minulosti, současnosti a budoucnosti. Hlavním účelem této práce je informovat širokou veřejnost o možnostech telemedicíny a zvýšit tak jejich povědomí o moderním systému péče o zdraví. Práce se v první řadě zabývá rozdělením virtuální medicíny do oborů ehealth, telehealth a telemedicíny. Následně historickým vývojem tohoto oboru spolu s technologickým postupem a vzájemným propojováním. Soukromé a bezpečné propojení mezi pacienty, doktory a specialisty je velmi důležité. Proto jsou metody přenosu dat v tomto odvětví klíčová nejen v dnešní době ale i v budoucnu. Telemedicína je následně rozdělena do oborů, jež ji využívají s přihlédnutím k sociálním aspektům. V neposlední řadě je zde budoucí vývoj z hlediska ekonomiky, lidských faktorů a technologie.
Neuroinformatics and sharing data from medical imaging systems
Klimek, Martin ; Kubásek, Miroslav (referee) ; Provazník, Ivo (advisor)
The presented master's thesis deals with the issue of storing and sharing data from medical imaging systems. This thesis, inter alia, consists of organizational and informatics aspects of medical imaging systems data in multicentric studies containing MRI brain images. This thesis also includes technical design of a web-based application for image data sharing including a web interface suitable for manipulation with the image data stored in a database.
Accelerometer-based quality estimation and segmentation of ECG signal and compression of high-quality segments
Opravilová, Kamila ; Smital, Lukáš (referee) ; Němcová, Andrea (advisor)
This diploma thesis is devoted to segmentation of ECG signal based on its quality and compression of quality segments suitable for diagnostics (in telemedicine). A completely new approach is to use accelerometer data to estimate ECG signal quality. This is possible thanks to the Bittium Faros mobile recorder. It records both the ECG signal motion – accelerometric data. A total of 34 features were extracted from accelerometric data. Using these features the predictive model was taught to classify the ECG signal into 3 quality groups according to the level of noise. Quality segments were compressed. The wavelet transform in combination with high-frequency bands zeroing and length encoding was used as a compression method.
Application for heart rate estimation using smartphone
Šara, Kryštof ; Vítek, Martin (referee) ; Němcová, Andrea (advisor)
This student work deals with the issue of heart biosignals, their processing, the possibility of their acquisition using conventional and smart devices, and the regulation of mobile devices in healthcare. The work also includes the design of a mobile application, which can be used to a quick estimation of the human heart rate (HR). The optimized functional application algorithm was tested on a sample of independent subjects and a mean deviation of 0.74 beats per minute (BPM), relative to the ECG reference record, was reached.
Modern technology in prehospital emergency care
BRŮŽKOVÁ, Nikola
This bachelor thesis deals with the topic of modern technologies in prehospital emergency care. The bachelor thesis is divided into theoretical and practical part. The theoretical part is focused on individual technologies, which are, according to available sources, considered modern. The set goal, which the bachelor thesis should fulfil, is to find out about applicability of modern technologies in prehospital emergency care. Two research questions were also established: which modern technologies are used in prehospital emergency care and what impact do modern technologies have on the providing of prehospital emergency care. To fulfil set goal, research study was conducted in a qualitative form via the semi-structured interview technique. These interviews were processed using open coding and after that, the analysed data were sorted into individual categories. The research sample consisted of paramedics of the South Bohemia region. The practical part of the bachelor thesis contains results of the research study, in which the answers to the previously mentioned research questions were found and in addition to that also the opinion on modern technologies in prehospital emergency care from the point of view of a paramedic. In the answers of the paramedics was found, among other things, that they all agree on the fact, that the app Záchranka benefits prehospital emergency care. On the contrary, a drone, as an unmanned aerial vehicle, does not have that much of a significance for the prehospital emergency care of the Czech Republic, actually exactly half of the respondents did not have any knowledge about this medium. It was also found, that, according to the respondents, modern technologies overall significantly influence prehospital emergency care, however the experience was not always a positive one. This bachelor thesis can be beneficial due to the processed information in the theoretical part and following results in the practical part.
Distance form of speech therapy intervention in preschool children during the COVID-19 pandemic
KOREŠOVÁ, Eliška Gabriela
The objective of this bachelor thesis is to analyze a distance form of the speech therapy intervention by preschool age children during the COVID-19 pandemic, reveal the problems and benefits appeared during its use. The text is composed the theoretical and practical part. The theoretical part defines the field of speech therapy, the speech development, communication disorder in preschool child. This section also describes a telemedicine during the COVID-19 pandemic, a distance speech therapy intervention and a communication channels for its implementation. The practical part contains the results of research investigation. It consists of quantitative research, implemented using an online questionnaire and the qualitative research implemented using an interview with clinical speech therapist. During the pandemic, the therapist offered a distance speech therapy intervention using the videoconferencing.
Weight Predictor
Kaiserová, Iveta ; Kádě, Ondřej (advisor) ; Šefc, Luděk (referee)
The incidence of obesity is rising worldwide, and one of the major challenges in its treatment is sufficient motivation to persist in the therapeutic process. The factors determining the success of a reduction attempt are also not entirely clear. Therefore, the aim of the "Weight Predictor" project is to develop software that predicts weight change over time in response to lifestyle interventions, and the aim of the thesis was to define the factors influencing weight reduction by testing two hypotheses: "Younger patients reduce their weight more easily than older patients." and "A cooperative patient reduces their weight more easily than a non-cooperative patient." The daily weight, diet, and steps of 29 patients were collected via mobile and web apps, and body composition was measured at regular nutritional consultations. The collected data were processed through exploratory and correlation analysis. Due to insufficient number of records, two patients were excluded from the analysis of daily records and three patients from the analysis of body composition. First hypothesis was not confirmed, while correlation analysis indicated a higher success rate in older patients, which can be explained by the positive correlation found between age and self-monitoring (r = 0.45, significant at p < 0.05). For...
Education as a part of modern nursing in patients with heart failure
CHÁROVÁ, Martina
Introduction: The submitted bachelor's thesis deals with the issue of education of patients with heart failure syndrome. The theoretical part mainly contains a brief insight into the anatomy and physiology of the heart, which is followed by a detailed description of the heart failure syndrome, its division according to various criteria, types of its diagnosis, clinical symptoms, its consequences and methods of treatment. The theoretical part also contains the theoretical basis with an emphasis on modern methods of patient education in general, including special procedures for the education of patients with heart failure syndrome. The theoretical part on education also discusses, among other things, the possibilities of using information and communication technologies in patient education and the involvement of the aforementioned technologies in the care of patients with heart failure and in their treatment, i.e. the use of a remote version of education, monitoring and implementation of treatment. Target: The empirical part of the work deals with the influence of education on the awareness of patients with heart failure and the level of their knowledge about the said disease. The methodology: To carry out the research, a special questionnaire was created, through which data was obtained documenting the level and quality of currently conducted education of patients regularly visiting heart failure clinics, the extent of their knowledge about the mentioned disease, and the respondents' satisfaction with the content of the education and the methods of its implementation. Since the created hypotheses following the established research questions work significantly with the gender of the respondents, the aforementioned questionnaire contained a question regarding the gender of each individual respondent. The results: The answers of the respondents, obtained from several specialized workplaces, were subsequently subjected to statistical investigation. The results of the evaluation show that the gender of the respondents does not significantly affect the degree of their education and does not play a fundamental role in the evaluation of how satisfied the patients are with the education provided. Conclusion: On the basis of the obtained results, graphs were prepared, illustrating in detail the evaluation of the respondents' answers to the individual parts of the created questionnaire. The results of the work can serve as study material for any health professional or student who shows a deeper interest in this issue.

National Repository of Grey Literature : 37 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.