Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvalita invalidního vozíku z hlediska uživatele
Zemanová, Barbora ; Kořánová, Helena (vedoucí práce) ; Hůlová, Marie (oponent)
Práce si klade za cíl posoudit kvalitu invalidního vozíku. V teoretické části se zabývá problematikou managementu kvality a upozorňuje na legislativní úpravu výrobků technického charakteru a zdravotnických prostředků. Praktická část je zaměřena na konkrétní výrobek, tedy invalidní vozík, pro který byl vytvořen Ishikawův diagram. Nedílnou součástí práce je průzkum spokojenosti mezi uživateli mechanických invalidních vozíku. Výsledky dotazníkového šetření jsou inspirací pro návrhy na zlepšení kvality výrobku.
Zajištění kvality plastových oken
Kvasnovská, Petra ; Kořánová, Helena (vedoucí práce) ; Hůlová, Marie (oponent)
Práce pojednává o tom, jak je zajištěna kvalita plastových oken. V první části práce sem se zabývala legislativním zajištěním plastových oken jako stavebních výrobků. Stručně jsem zde nastínila obsah zákona č. 22/1997 Sb. a vládních nařízení, které se k zákonu vztahují. Další část práce obsahuje technické parametry plastového okna a obsah technické normy, která se týká technických požadavků na plastová okna. V další části práce jsem se věnovala kvalitě okna, kde jsem upřesnila jeho požadavky na funkce následně znázorněné pomocí Ishikawova diagramu. Z definování technických požadavků a požadavků na funkce vycházím v praktické části. Pomocí dotazování spotřebitelů, kteří vlastní plastová okna, jsem zjistila, zda plastová okna správně plní své funkce, tudíž zda jsou kvalitní. V závěru práce jsem shrnula spokojenost uživatelů s plastovými okny a určila jejich výhody a nevýhody.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.