National Repository of Grey Literature 8 records found  Search took 0.01 seconds. 
Molecular ecology of cryptic species of the fen moss Hamatocaulis vernicosus.
MANUKJANOVÁ, Alžběta
This dissertation thesis aims at cryptic species of a rare fen moss Hamatocaulis vernicosus. It covers their distribution in the Czech Republic, potential morphological differences, sex ratio in populations and their genetic diversity.
Diversity of European freshwater cyclopoid species: phylogeny, morphology and ecology
Krajíček, Martin ; Černý, Martin (advisor) ; Brancelj, Anton (referee) ; Wyngaard, Grace (referee)
Cyclopoids are together with Calanoids and Harpacticoids a part of the largest, very diverse group of crustaceans and the most numerous aquatic metazoans of the world. The history of their research goes as far back as to the beginning of 19th century when the first cyclopoid copepods were described. The taxonomy of cyclopoids started to develop gradually since that time, adding new and more detailed methods and morphological characters, as well as a certain degree of taxonomical confusion. In last decades, the molecular-genetic techniques of DNA sequencing have become available offering a new independent tool for taxonomists. This work contains different studies concerning the morphology, taxonomy, ecology, distribution and colonisation of cyclopoid copepods, with the use of molecular tools as a uniting element. Chapter 1 of this thesis summarizes basic knowledge about the taxonomy, morphology and biology of cyclopoid copepods and introduces the following chapters containing four studies presented as single publications. The taxonomy of copepods of the genus Cyclops is based mainly on the morphology which is sometimes ambivalent and some of the most problematic species groups are presented here. Chapter 2 presents our unique results, the first reconstruction of phylogenetic relationships among 15...
Diversity of European freshwater cyclopoid species: phylogeny, morphology and ecology
Krajíček, Martin
Cyclopoids are together with Calanoids and Harpacticoids a part of the largest, very diverse group of crustaceans and the most numerous aquatic metazoans of the world. The history of their research goes as far back as to the beginning of 19th century when the first cyclopoid copepods were described. The taxonomy of cyclopoids started to develop gradually since that time, adding new and more detailed methods and morphological characters, as well as a certain degree of taxonomical confusion. In last decades, the molecular-genetic techniques of DNA sequencing have become available offering a new independent tool for taxonomists. This work contains different studies concerning the morphology, taxonomy, ecology, distribution and colonisation of cyclopoid copepods, with the use of molecular tools as a uniting element. Chapter 1 of this thesis summarizes basic knowledge about the taxonomy, morphology and biology of cyclopoid copepods and introduces the following chapters containing four studies presented as single publications. The taxonomy of copepods of the genus Cyclops is based mainly on the morphology which is sometimes ambivalent and some of the most problematic species groups are presented here. Chapter 2 presents our unique results, the first reconstruction of phylogenetic relationships among 15...
Diversity of European freshwater cyclopoid species: phylogeny, morphology and ecology
Krajíček, Martin
Cyclopoids are together with Calanoids and Harpacticoids a part of the largest, very diverse group of crustaceans and the most numerous aquatic metazoans of the world. The history of their research goes as far back as to the beginning of 19th century when the first cyclopoid copepods were described. The taxonomy of cyclopoids started to develop gradually since that time, adding new and more detailed methods and morphological characters, as well as a certain degree of taxonomical confusion. In last decades, the molecular-genetic techniques of DNA sequencing have become available offering a new independent tool for taxonomists. This work contains different studies concerning the morphology, taxonomy, ecology, distribution and colonisation of cyclopoid copepods, with the use of molecular tools as a uniting element. Chapter 1 of this thesis summarizes basic knowledge about the taxonomy, morphology and biology of cyclopoid copepods and introduces the following chapters containing four studies presented as single publications. The taxonomy of copepods of the genus Cyclops is based mainly on the morphology which is sometimes ambivalent and some of the most problematic species groups are presented here. Chapter 2 presents our unique results, the first reconstruction of phylogenetic relationships among 15...
Diversity of European freshwater cyclopoid species: phylogeny, morphology and ecology
Krajíček, Martin ; Černý, Martin (advisor) ; Brancelj, Anton (referee) ; Wyngaard, Grace (referee)
Cyclopoids are together with Calanoids and Harpacticoids a part of the largest, very diverse group of crustaceans and the most numerous aquatic metazoans of the world. The history of their research goes as far back as to the beginning of 19th century when the first cyclopoid copepods were described. The taxonomy of cyclopoids started to develop gradually since that time, adding new and more detailed methods and morphological characters, as well as a certain degree of taxonomical confusion. In last decades, the molecular-genetic techniques of DNA sequencing have become available offering a new independent tool for taxonomists. This work contains different studies concerning the morphology, taxonomy, ecology, distribution and colonisation of cyclopoid copepods, with the use of molecular tools as a uniting element. Chapter 1 of this thesis summarizes basic knowledge about the taxonomy, morphology and biology of cyclopoid copepods and introduces the following chapters containing four studies presented as single publications. The taxonomy of copepods of the genus Cyclops is based mainly on the morphology which is sometimes ambivalent and some of the most problematic species groups are presented here. Chapter 2 presents our unique results, the first reconstruction of phylogenetic relationships among 15...
Stav populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší informace o stavu jediné východočeské populace kriticky ohroženého modráska hořcového (Maculinea alcon) (Lepidoptera, Lycaenidae) na lokalitě PP Boršov u Litětin a v jejím širším okolí v Pardubickém kraji. Pro výzkum imág ve studovaném území byla zvolena metoda Capture-recapture, která spočívala ve zpětných odchytech značených motýlů po celou dobu jejich letu. Dále byl proveden inventarizační průzkum motýlů s denní aktivitou a orientační průzkum ostatních čeledí motýlů. V práci je doporučen podrobný management v území, který si klade za cíl udržení stávající populace modráska hořcového a především její posílení.
Fulltext: Download fulltextPDF
Výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) navrhované přírodní památky Střelnice u Semanína. Průzkum byl proveden v roce 2007 a byl zde prokázán výskyt celkem 47 druhů motýlů. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy a je doporučen vhodný management pro zachování a posílení populací motýlů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Results of the inventory survey of butterflies with daily activity (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) in a nature reserve and a European significant site Střemošická stráň
Zámečník, Jaroslav
Práce přináší výsledky inventarizačního průzkumu motýlů s denní aktivitou (Lepidoptera, Zygaenoidea, Hesperioidea, Papilionoidea) v přírodní rezervaci a evropsky významné lokalitě Střemošická stráň. Ve studovaném území byl v letech 2004 až 2007 prokázán výskyt celkem 62 druhů motýlů nadčeledí Zygaenoidea (čeleď Zygaenidae), Hesperioidea (čeleď Hesperidae) a Papilionoidea (čeledi Papilionidae, Pieridae, Lycaenidae, Nymphalidae a Satyridae). Do finálního seznamu jsou však započteny ještě další dva, recentně nepotvrzené, druhy motýlů – Polyommatus thersites a Thymelicus acteon, takže celkový počet uváděných druhů je 64. Oba uvedené druhy jsou sice na území PR nezvěstné, ale jejich výskyt nelze s jistotou vyloučit. V práci jsou komentovány nejvýznamnější nálezy vzhledem k regionu východních Čech a je doporučen vhodný management pro posílení populací motýlů na lokalitě.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.