Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Komparace postojů Irska a Velké Británie u vybraných aspektů Evropské integrace
Stejskalová, Štěpánka ; Šlosarčík, Ivo (vedoucí práce) ; Kasáková, Zuzana (oponent)
Diplomová práce "Komparace postojů Irska a Velké Británie u vybraných aspektů Evropské integrace" pojednává o postojích Velké Británie a Irska k politikám Evropské unie. Na základě dostupné literatury (s použitím deskriptivně analytické metody) práce ukazuje, jak se v jednotlivých politikách a přístupech rozcházejí nebo naopak jsou ve shodě tyto dva státy, které vycházejí z naprosto odlišné minulosti, jenž má zásadní vliv na současný přístup těchto členů k Evropské unii. Historií vztahu Velké Británie a Evropské unie se vždy vinul určitý fakt, kterým se Británie odlišovala od svých partnerů v Evropské unii. Odlišuje se tedy i od sousedního Irska. Rozebírá se především finanční rámec Evropské unie, její regionální a zahraniční politika. Práce je rozdělena do pěti kapitol - kromě již zmíněné regionální, ekonomické a zahraniční politiky se práce zabývá přístupem Irska a Velké Británie k evropským referendům, důraz je kladen především na referendum ke Smlouvě z Nice a současnou debatu o zamítnuté Lisabonské smlouvě. Konečně jsou rozebrána dvě poslední předsednictví Irska a Velké Británie v Radě EU v letech 2004 a 2005. Účelem práce je porovnat přístup dvou teritoriálně blízkých a kulturně podobných členů EU a ukázat, že ani tato blízkost nemusí znamenat shodný pohled na dění v Evropské unii.
Referenda o Smlouvě o Ústavě pro Evropu ve vybraných zemích EU: Studie č. 1.158
Kusák, Martin ; Konderlová, Radka
Referenda o Smlouvě o Ústavě pro Evropu ve Španělsku a Portugalsku, argumenty pro a proti, referendální kampaně
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Nórsko a integrácia do EÚ - vnútroštátne a medzinárodné aspekty
Šťastný, Tomáš ; Kučerová, Irah (vedoucí práce) ; Karlas, Jan (oponent)
Táto diplomová práca je založená na historickom podklade, podrobnom pohľade na výsledky nórskych referend a vývoji verejnej mienky v Nórsku. Zamerali sme sa na tri výskumné otázky a na ne nadväzujúce tri hypotézy študujúce nórsku históriu, nórsku politiku a možnosti nórskej integrácie do Európskej únie. V práci študujeme vnútroštátne a medzinárodné aspekty tohto integračného procesu. Severská spolupráca je veľmi dôležitá pre tento výskum. Severská spolupráca poskytla platformu pre alternatívnu hospodársku spoluprácu a táto spolupráca bola zároveň aj prvým krokom na ceste do EÚ. Splnili sme ciele tejto diplomovej práce, odpovedali sme na výskumné otázky a overili sme platnosť všetkých troch hypotéz. Záverom si myslíme, že vstup Nórska do EÚ je v súčasnosti nereálny, pretože neexistujú dostatočné ekonomické a neekonomické dôvody a stimuly pre takýto vstup. Nórske politické strany sa nevenujú tejto téme, pretože je veľmi riziková pre ich existenciu. A aj súčasná nórska verejná mierka je proti plnému členstvu Nórska v Európskej únii.
Aktuální vztah Švýcarska a EU, důvody nevstoupení
Bautina, Olga ; Dubský, Zbyněk (vedoucí práce) ; Havlová, Radka (oponent)
Švýcarsko, země v srdci Evropy, se již celých šedesát let vyhýbá kompletní evropské integraci. Dosud tato evropská země par excellence nevstoupila do Evropské unie a v nejbližší době úplné členství v této organizaci nezvažuje. Tato bakalářská práce se pokouší o analýzu komplexních vztahů Švýcarska a EU, a to jak z historické, tak i současné perspektivy. Zabývá se možnými scénáři vývoje evropské politiky Švýcarska v blízké budoucnosti a nahlíží na možnost členství země v EU jako na aktuálně nepřijatelnou. V souvislosti s tím se autor zabývá důvody nevstupu země do EU, počínaje důvody nejzřejmějšími (politickými, ekonomickými) a konče důvody projevujícími se nejméně, avšak které jsou nejhlouběji zakořeněnými v myslích švýcarských občanů (důvody sociálně-psychologické).

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.