National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Near-field excited photoluminescence mapping
Klok, Pavel ; Ledinský, Martin (referee) ; Dvořák, Petr (advisor)
Tato práce se zabývá mapováním fotoluminiscence (PL) pomocí buzení blízkého pole (NF), které slouží ke zkoumání optoelektronických vlastností v nanometrovém měřítku. Díky překonání omezení tradičních optických technik v dalekém poli zkoumá jevy na menších rozměrech, které by jinak byly nedostupné. Hlavní důraz je kladen na NF rastrovací optickou mikroskopii, která umožňuje pozorování poddifrakčních jevů u studovaných vzorků. Významným přínosem této práce je zavedení časově rozlišitelného mapování PL v NF, tedy průlomové metody pro studium dynamických procesů pod hranicí difrakce. Tento přístup představuje nový přínos pro tento obor, což potvrzuje i přehled literatury uvedený v této práci. Díky pečlivému vyhodnocení a interpretaci měření PL tato práce rozšiřuje naše znalosti o optických vlastnostech olovnatých halogenidových perovskitů a jejich potenciálních aplikacích např. pro solární články. Dále odhaluje dosud neprozkoumané možnosti v oblasti časově rozlišitelného mapování PL v NF a poskytuje dosud nevídaný náhled do dynamických procesů pod difrakčním limitem. Posunutím hranic optického výzkumu na úrovni nanorozměrů vytváří tato diplomová práce základ pro nové směry zkoumání v této oblasti.
Rapid Thermal Processing
Korvas, Jan ; Boušek, Jaroslav (referee) ; Mojrová, Barbora (advisor)
This work is focused on technologies using rapid thermal processes (RTP) to improve technological procedures. Main reasons of implementation of RTP technologies has been financial and time-consuming nature of regular procedures. The scale of utilization of RTP in the electro-technical industry is very wide, starting with simple operations like contacting up to more complicated ones like oxidation in inert atmospheres. This thesis captures a development of those procedures with a focus on fabrication of solar cells. The experimental part is focused on a draft of equipment for bonding of solar cells using short wave and middle wave infrared heaters. This thesis is being created in cooperation with the company Solartec, s. r. o.