National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.00 seconds. 
Near-field excited photoluminescence mapping
Klok, Pavel ; Ledinský, Martin (referee) ; Dvořák, Petr (advisor)
Tato práce se zabývá mapováním fotoluminiscence (PL) pomocí buzení blízkého pole (NF), které slouží ke zkoumání optoelektronických vlastností v nanometrovém měřítku. Díky překonání omezení tradičních optických technik v dalekém poli zkoumá jevy na menších rozměrech, které by jinak byly nedostupné. Hlavní důraz je kladen na NF rastrovací optickou mikroskopii, která umožňuje pozorování poddifrakčních jevů u studovaných vzorků. Významným přínosem této práce je zavedení časově rozlišitelného mapování PL v NF, tedy průlomové metody pro studium dynamických procesů pod hranicí difrakce. Tento přístup představuje nový přínos pro tento obor, což potvrzuje i přehled literatury uvedený v této práci. Díky pečlivému vyhodnocení a interpretaci měření PL tato práce rozšiřuje naše znalosti o optických vlastnostech olovnatých halogenidových perovskitů a jejich potenciálních aplikacích např. pro solární články. Dále odhaluje dosud neprozkoumané možnosti v oblasti časově rozlišitelného mapování PL v NF a poskytuje dosud nevídaný náhled do dynamických procesů pod difrakčním limitem. Posunutím hranic optického výzkumu na úrovni nanorozměrů vytváří tato diplomová práce základ pro nové směry zkoumání v této oblasti.
Realisation of method for fluorescence lifetime and spectral changes evaluation using advanced confocal microscopy techniques
Rúbal, Radek ; Janoušek, Oto (referee) ; Čmiel, Vratislav (advisor)
Content is focused on fluorescence lifetime imaging techniques. Fluorescence lifetime is computed from data acquired with using of Leica TCS SP8X confocal microscope sequential scanning. Algorithms and software for the computation, imaging and analysis of fluorescence lifetime is presented. Software is allowing both 2D and 3D imaging of fluorescence lifetime. Techniques are used for fluorescence lifetime imaging of mesenchymal cells and fibroblasts tainted with SPIO-Rhodamin complex.
Computer modeling of pulsed laser processing of CdZnTe
Černý, R. ; Přikryl, Petr ; Gatskevich, E.
Computer model of rapid phase transitions in a semiconducting system induced by pulsed laser irradiation is presented. An example of practical application is given and results discussed.