Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium polymorfizmu DNA mrkve
Sejbalová, Darina
Obsahem této práce je teoretické a praktické studium genetické diverzity mrkve obecné. Cílem byla analýza polymorfismu DNA Daucus carota L. pomocí metod molekulární biologie na bázi izolace DNA, PCR a elektroforetická separace. Celkem bylo analyzováno 20 vzorků mrkve s využitím 10 mikrosatelitních markerů. Bylo detekováno celkem 50 alel s průměrem pěti alel na lokus a velikostí alel mezi 180 a 380 bp. Dále byly vypočítány statistické parametry DI, PI a PIC, které potvrdily vysokou míru polymorfismu použitých SSR markerů. Byl sestaven dendrogram, který poukázal na vztahy mezi jednotlivými odrůdami mrkve. Výsledky byly porovnány s odbornými publikacemi, zabývajícími se stejnou, nebo velmi podobnou problematikou.
Metodika pro diagnostiku přítomnosti brusinky a klikvy ve zpracovaných produktech pomocí molekulárních SSR markerů: metodika pro praxi
Kučera, Ladislav ; Ovesná, Jaroslava
Předmětem metodiky je postup pro diagnostiku přítomnosti brusinky (Vaccinium vitis-idaea L.) a klikvy (Vaccinum macrocarpon L.) ve zpracovaných produktech, například v čajích, nebo v ovocných složkách řady dalších potravinářských výrobků (džemy, rosoly, protlaky). Metodika vychází z faktu, že primární struktura DNA je typická pro každý rostlinný druh. Byly proto využity molekulární DNA markery, které charakterizují daný rostlinný druh délkovou variabilitou mikrosatelitů (SSR- Single Sequence Repeats). Metodika popisuje extrakci DNA z předpokládané matrice, dále sekvence a použití vybraných SSR markerů a postup vyhodnocení analytických dat. Metodu lze použití v běžně vybavené molekulárně-genetické laboratoři. Metoda je použitelná pro charakterizaci DNA izolované z jakékoliv části rostliny, plodů a z nich odvozených potravin či potravních doplňků. Popisuje postup a potřebné vybavení pro provedení analýzy. Doporučuje způsob hodnocení výsledků.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Studium polymorfizmu DNA mrkve
Sejbalová, Darina
Obsahem této práce je teoretické a praktické studium genetické diverzity mrkve obecné. Cílem byla analýza polymorfismu DNA Daucus carota L. pomocí metod molekulární biologie na bázi izolace DNA, PCR a elektroforetická separace. Celkem bylo analyzováno 20 vzorků mrkve s využitím 10 mikrosatelitních markerů. Bylo detekováno celkem 50 alel s průměrem pěti alel na lokus a velikostí alel mezi 180 a 380 bp. Dále byly vypočítány statistické parametry DI, PI a PIC, které potvrdily vysokou míru polymorfismu použitých SSR markerů. Byl sestaven dendrogram, který poukázal na vztahy mezi jednotlivými odrůdami mrkve. Výsledky byly porovnány s odbornými publikacemi, zabývajícími se stejnou, nebo velmi podobnou problematikou.