Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 22 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rodinný dům
Staníková, Radka ; Majsniar, Michal (oponent) ; Škramlik, Jan (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je novostavba rodinného domu ve městě Boží Dar, který leží v horské oblasti. Rodinný dům je podsklepený, jednopatrový s obytným podkrovím. Objekt je rozdělen na tři dispoziční jednotky. První bytová jednotka se nachází v 1.NP a je navržena pro bydlení. Zbylé bytové jednotky jsou umístěné v podkroví a jsou určené jako apartmány pro krátkodobý či dlouhodobý pronájem. Objekt je navržen jako zděný z broušených cihelných bloků s keramickou stropní konstrukcí. Obvodové zdivo je zatepleno kontaktním zateplovacím systémem a částečně obloženo kamenným obkladem. Střecha objektu je sedlová. Stavební pozemek ubíhá do svahu směrem k severovýchodní straně. Veškeré konstrukce odpovídají platným vyhláškám a normám ČSN.
Penzion - jízdárna
Latochová, Marcela ; Spáčilová, Jitka (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce Penzion – Jízdárna je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt se nachází na souboru parcel s parc. č. 583/1, 584/1 a 16/1, a to v obci Vávrovice, která spadá pod statutární město Opavu. Jedná se o novostavbu nepodsklepeného penzionu, který se řadí do staveb občanských, konkrétně do OB3 z hlediska požární bezpečnosti. Objekt má křížový tvar se střední vyvýšenou částí oproti bočním stranám. Střední část má 3 nadzemní podlaží a půdu, kterou lze později využívat jako podkroví, dvě boční části mají pouze 1.NP a podkroví. Tvar střechy je sedlový. Objekt je navržen z pórobetonových tvárnic YTONG a plně zateplen.
Stavebně technologický projekt revitalizace těžní věže Brno
Všetečka, Jan ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce bylo spracování stavebně-technologického projektu pro revitalizaci těžní věže z důvodu jejího současného zhoršeného stavu a následného upravení pro kulturní využití.
Rodinný dům
Latochová, Marcela ; Gábrová, Lenka (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený rodinný dům se nachází na parcele 2132/1 v obci Úvalno. Jedná se o novostavbu částečně podsklepeného RD s jedním podzemním a dvěma nadzemními podlažími. Dům je nepravidelného půdorysu, postaven ze systému SUPER IZO od BS Klatovy. Je zastřešen plochou dvouplášťovou plochou a v části i plochou zelenou pochozí střechou.
Rodinný dům
Rycková, Silvie ; Gábrová, Lenka (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Bakalářská práce Rodinný dům je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený dům se nachází na parcele 121 v obci Dolní Benešov-Zábřeh. Jedná se o novostavbu podsklepeného RD se dvěmi nadzemními podlažími. Dům je pravidelného půdorysu, postaven ze systému PORTHERM a zastřešen sedlovou střechou.
Novostavba rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami v obci Otradov
Myška, Jan ; Sobotka, Jindřich (oponent) ; Kolář, Radim (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je zpracování stavebně technické části projektové dokumentace pro realizaci novostavby rodinného domu s dvěma bytovými jednotkami v obci Otradov. Stavba je architektonicky řešena tak, aby nevyčnívala z venkovské architektury. Dům má nadzemní podlaží s obytným podkrovím a je částečně podsklepen. Zastřešení je pomocí dvou výškově rozdílných pultů. Stavba je řešena konstrukčním systémem Naturblock. Součástí této práce je seminární práce na téma vrstvy střešního pláště šikmých střech
Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor
Jun, Martin ; Němčák, Oldřich (oponent) ; Králová, Zuzana (vedoucí práce)
Diplomová práce "Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor" je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby dle platných předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně pozdějších změn). Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu restaurace v obci Lísek, č.p. 89. Objekt se nachází na parcele č. 49 v katastrálním území Lhota u Lísku. Půdorys stávajícího objektu je obdélníkového tvaru s téměř nevyužívaným podzemním podlažím a s jedním nadzemním podlažím. V 1.PP je v současnosti využívána pouze kotelna a garáž. V 1.NP je odbytový prostor restaurace, rozsáhlá kuchyň a zázemí pro personál. Stávající konstrukce nevykazují velké známky poškození. Rekonstrukce není vyvolána technickým stavem objektu, ale provozně nevyhovující dispozicí a požadavkem investora na provedení nástavby. Požadavek investora byl vybudovat pokoje pro ubytování 24 osob. Nosný konstrukční systém 2.NP je navržen z keramických tvárnic a 3.NP vzhledem k únosnosti stávajících konstrukcí jako sendvičová dřevostavba. V okenních otvorech budou osazena šestikomorová okna s izolačním trojsklem. Půdorysně odpovídá nástavba stávajícímu objektu. Střecha objektu bude sedlová s vikýři pro osvětlení 3.NP. Objekt je navržen tak, aby i po rekonstrukci odpovídal stávající zástavbě. Součástí stavebních úprav objektu jsou i terénní úpravy. Vzhledem k částečné změně účelu stavby bylo nutné navrhnout vhodné parkovací plochy s patřičnou kapacitou.
Penzion - jízdárna
Latochová, Marcela ; Spáčilová, Jitka (oponent) ; Spáčil, Miroslav (vedoucí práce)
Diplomová práce Penzion – Jízdárna je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt se nachází na souboru parcel s parc. č. 583/1, 584/1 a 16/1, a to v obci Vávrovice, která spadá pod statutární město Opavu. Jedná se o novostavbu nepodsklepeného penzionu, který se řadí do staveb občanských, konkrétně do OB3 z hlediska požární bezpečnosti. Objekt má křížový tvar se střední vyvýšenou částí oproti bočním stranám. Střední část má 3 nadzemní podlaží a půdu, kterou lze později využívat jako podkroví, dvě boční části mají pouze 1.NP a podkroví. Tvar střechy je sedlový. Objekt je navržen z pórobetonových tvárnic YTONG a plně zateplen.
Stavebně technologický projekt revitalizace těžní věže Brno
Všetečka, Jan ; Nečasová, Barbora (oponent) ; Novotný, Michal (vedoucí práce)
Úkolem diplomové práce bylo spracování stavebně-technologického projektu pro revitalizaci těžní věže z důvodu jejího současného zhoršeného stavu a následného upravení pro kulturní využití.
Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor
Jun, Martin ; Němčák, Oldřich (oponent) ; Králová, Zuzana (vedoucí práce)
Diplomová práce "Rekonstrukce restaurace s nástavbou ubytovacích prostor" je zpracována ve formě projektové dokumentace pro provedení stavby dle platných předpisů (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, včetně pozdějších změn). Projekt řeší rekonstrukci stávajícího objektu restaurace v obci Lísek, č.p. 89. Objekt se nachází na parcele č. 49 v katastrálním území Lhota u Lísku. Půdorys stávajícího objektu je obdélníkového tvaru s téměř nevyužívaným podzemním podlažím a s jedním nadzemním podlažím. V 1.PP je v současnosti využívána pouze kotelna a garáž. V 1.NP je odbytový prostor restaurace, rozsáhlá kuchyň a zázemí pro personál. Stávající konstrukce nevykazují velké známky poškození. Rekonstrukce není vyvolána technickým stavem objektu, ale provozně nevyhovující dispozicí a požadavkem investora na provedení nástavby. Požadavek investora byl vybudovat pokoje pro ubytování 24 osob. Nosný konstrukční systém 2.NP je navržen z keramických tvárnic a 3.NP vzhledem k únosnosti stávajících konstrukcí jako sendvičová dřevostavba. V okenních otvorech budou osazena šestikomorová okna s izolačním trojsklem. Půdorysně odpovídá nástavba stávajícímu objektu. Střecha objektu bude sedlová s vikýři pro osvětlení 3.NP. Objekt je navržen tak, aby i po rekonstrukci odpovídal stávající zástavbě. Součástí stavebních úprav objektu jsou i terénní úpravy. Vzhledem k částečné změně účelu stavby bylo nutné navrhnout vhodné parkovací plochy s patřičnou kapacitou.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 22 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.