National Repository of Grey Literature 3 records found  Search took 0.01 seconds. 
Synthesis of colloidal gold nanorods for biomedical applications
Valkovičová, Jiřina ; Bernard, Vladan (referee) ; Drbohlavová, Jana (advisor)
Diplomová práce se zabývá výrobou a využitím zlatých koloidních nanotyčinek v biomedicínských aplikacích. Konkrétně se zaměřuje na tři základní funkce nanočástic v analýze - transportní, separační a především zobrazovací. V části o využití nanočástic pro zobrazování je hlavní zájem věnován zejména povrchové plazmonové rezonanci zlatých nantyčinek. Dále je práce zaměřena na využití nanotyčinek pro termální terapii. Následující část je věnována vhodným modifikacím povrchu, hlavně za účelem zmírnění toxicity částic. Závěrem teoretické části jsou způsoby přípravy zlatých koloidních nanotyčinek a techniky jejich následné analýzy. V navazující experimetální části jsou uvedeny postupy, podmínky a výsledky provedených pokusů.
Unconventional protocols in treatment of glioblastoma
Potomová, Petra ; Kubíková, Iva (advisor) ; Škvárová, Karolina (referee)
Glioblastoma multiforme is one of the tumours defying the treatment that is currently in use (radiotherapy and chemotherapy). Due to the failure in its complete repression, new methods were developed, methods that do not fulfil the traditional expectation about oncological treatment. But it's these methods that could lead to inhibition of further proliferation and growth of the tumour. Therapies, like anti-angiogenesis, ketogenic diet, photothermal therapy or ferroptosis, can be targeted against the tumour and significantly tip the oncological treatment in favour of patients and doctors. Despite the need to optimize them due to side effects, added toxicity or development of resistance, they play a vital role in the future of oncology. Keywords: glioblastoma multiforme, oncological treatment; anti-angiogenic therapy, ketogenic diet, photothermal therapy, ferroptosis
Synthesis of colloidal gold nanorods for biomedical applications
Valkovičová, Jiřina ; Bernard, Vladan (referee) ; Drbohlavová, Jana (advisor)
Diplomová práce se zabývá výrobou a využitím zlatých koloidních nanotyčinek v biomedicínských aplikacích. Konkrétně se zaměřuje na tři základní funkce nanočástic v analýze - transportní, separační a především zobrazovací. V části o využití nanočástic pro zobrazování je hlavní zájem věnován zejména povrchové plazmonové rezonanci zlatých nantyčinek. Dále je práce zaměřena na využití nanotyčinek pro termální terapii. Následující část je věnována vhodným modifikacím povrchu, hlavně za účelem zmírnění toxicity částic. Závěrem teoretické části jsou způsoby přípravy zlatých koloidních nanotyčinek a techniky jejich následné analýzy. V navazující experimetální části jsou uvedeny postupy, podmínky a výsledky provedených pokusů.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.