National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.01 seconds. 
Heritage process of art and craft techniques of goldsmithing
Bárta, Patrick ; Fexa, Pavel ; Foret, Lukáš ; Jelínek, Jaroslav ; Kroužil, Martin ; Mrázek, Martin ; Rapouch, Karel ; Řezáčová, Eva ; Vaníček, Petr ; Příhoda, Jiří ; Selucká, Alena ; Stöhrová, Pavla ; Šumbera, Andrej
The goal of the heritage process is to provide a comprehensible guide for identifying the most widespread art and craft techniques for the processing of precious metals, their correct description and the setting of appropriate approaches to their preventive and remedial conservation. In the first section, the art and craft techniques of goldsmithing are described in detail, based on the material characteristics of selected metals and their alloys, a description of the techniques themselves in connection with the historical context of their use, including risk factors of damage to artefacts made by these techniques. The terminology used is also supplemented, which is subsequently elaborated in the form of alphabetically ordered keyword lists in the appendices of the heritage process. The second section consists of a set of case studies containing reconstructions of the procedures of selected craft techniques, including examples of surveys of original artefacts verified in museum practice.
Fulltext: Download fulltextPDF
The procedure of disinsenction of collection items in a precise thermal chamber with regulated air humidity
Baar, Jan ; Koudelová, Jana ; Šimčíková, Markéta
The heritage porcedure defines the use of a non-toxic method of eliminating all developmental stages of biological pests – insects that damage historical objects made of organic materials through treatment in a precise thermomochamber under certain thermal and humidity conditions.
Slides: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Conservation of glass mosaics in epoxy bedding
Viková, Barbora ; Vojtěchovský, Jan ; Hampl, Petr ; Svoboda, David ; Kučerová, Irena
The procedure focuses on the conservation of glass mosaics from the second half of the 20th century, which were embedded into epoxy resin as part of the original technology. The advantage was to create light, easily transportable structures (panels). Various materials were used for the base of these panels, such as steel reinforcement, aluminium plates, but also chipboard plates. Over time, the epoxy bedding proved to be unstable, especially in outdoor conditions, where it often degraded or completely disintegrated. It was therefore necessary to consider replacing the original bedding material with a new one. The replacement of the support is illustrated in the conservation of three mosaics, namely a glass mosaic with chipped tesserae, which is an example of an epoxy-coated mosaic with an embedded metal structure, and two mosaic of crumpled tesserae representing a mosaic glued with an epoxy resin to the chipboard. For both types of mosaics a brand new, more stable mosaic embedding system has been developed.
Fulltext: Download fulltextPDF
Restoration of sgraffito on a cement base
Machačko, Luboš ; Bláha, Jiří
Hlavním záměrem předkládaného památkového postupu bylo popsat specifika sorelového sgrafita, pojmenovat hlavní problémy jeho restaurování a na postupech ověřených zkušebními zásahy navrhnout vhodné řešení. Podkladem stanovení postupu jsou výsledky terénního a laboratorního výzkumu získané v průběhu výzkumného projektu. Úvodní tezí výzkumu, který stanovení památkového postupu předcházel, byl literaturou často opakovaný fakt, že se pro sorelová sgrafita využívala cementové omítky. Objevoval se nejen v recentní literatuře, ale zdůrazňovaly jej i dobové příručky. Při samotném restaurátorském průzkumu a laboratorním vyhodnocení odebraných vzorků byl vyvrácen. Ukázalo se, že sgrafita 50. let byla ve většině případů prováděna tradiční vápennou technologií. Samotné cementové sgrafito se stalo až výsadou 60. a 70. let 20. století a často bylo využíváno v poloprofesionálním či přímo amatérském prostředí. Hlavním rozdílem mezi sorelovými sgrafity a sgrafity předchozích etap vývoje tak byla volba podkladu. Sorelová sgrafita byla často prováděna na cementovém (betonovém) podkladu, resp. na panelech. Ve zkoumaných příkladech nevyplynuly z této skutečnosti závažnější problémy, které by bylo nutné při restaurátorských zásazích aktuálně řešit. Předkládaný památkový postup tak především definuje ostatní problémy, s nimiž se restaurátoři setkali, a popisuje metody restaurování, které byly použity při vzorových restaurátorských zásazích, a které je možné aplikovat i na další památky z této skupiny.
Fulltext: Download fulltextPDF
Restoration of concrete sculpture
Červinka, Josef ; Říhová, Vladislava
Much attention is paid in contemporary domestic and foreign research to the rehabilitation of concrete, but it is mostly focused on architectural works and their surfaces. Concentrated research into conservation and restoration strategies of smaller sculptural works is unique. The aim of the presented historic preservation procedure was to verify on a reference project (Alois Šutera’s sculpture Hudebník (Musician) from 1965 in Přerov cemetery) a method of the repair of a concrete sculpture that would fulfil as much as possible the conditions for the rehabilitation of concrete structures and was carried out in accordance with the restoration of sculptures of inorganic materials under preservation care. An innovative surface treatment technique has been used during the restoration of the sculpture, which might lead in the future to efficient protection without considerable aesthetic changes and obliteration of traces proving the existence of the work in time. The aim of the technique based on mineral coating is to fill small cracks and larger pores in the surface of the sculpture without erasing the surface structure that enables the readability of earlier, possibly partially authorial additions.
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.