Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Grafický editor Objektově orientovaných Petriho sítí
Neužil, Antonín ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá Petriho sítěmi a jejich modelování. V první řadě práce popisuje formalismy Petriho sítě. Dále se také zaměří na objektovou orientovanost sítí. V druhé řadě se práce specializuje na vytvořenou aplikaci a tou je grafický editor objektově orientovaných Petriho sítí. Součástí práce je postup návrhu a implementace již zmíněné aplikace. Aplikace je vytvořena pomocí jazyku Java a je kompatibilní pouze s operačním systémem Windows. Pro tvorbu aplikace bylo použito vývojové prostředí NetBeans IDE 8.0.2. Výsledkem celé bakalářské práce je tedy aplikace pro tvorbu modelů Objektově orientovaných Petriho sítí a jejich simulací pomocí přiloženého serveru. Několik příkladů těchto modelů a jejich výsledky jsou součástí této práce. Tyto příklady slouží jako manuál pro použití aplikace.
Generování sekvenčních diagramů z modelů Petriho sítí
Bláha, Jiří ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vytvořit aplikaci, která ve formě sekvenčního diagramu graficky znázorní komunikaci mezi objekty v průběhu simulace objektově orientovaných Petriho sítí (OOPN). Vstupem do aplikace, napsané v jazyce Python s využitím knihovny PyQt, je definice tříd OOPN v jazyce PNtalk. Pro simulaci modelu se využívá simulační server, vytvořený v jazyce SmallTalk. Práce popisuje způsob ovládání serveru a získávání dat z něj, jejich transformaci do podoby potřebné k tvorbě sekvenčních diagramů a jejich vykreslení. Implementované řešení umožňuje uložit výsledný sekvenční diagram ve formátech PNG, SVG a XML pro snadné šíření výsledků simulace a další zpracování. Tato aplikace zjednodušuje práci se simulačním serverem, který jinak neposkytuje člověkem čitelné výstupy a umožňuje velmi rychle a snadno zjistit posloupnost dějů v simulovaném modelu.
Grafický editor Objektově orientovaných Petriho sítí
Neužil, Antonín ; Janoušek, Vladimír (oponent) ; Kočí, Radek (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá Petriho sítěmi a jejich modelování. V první řadě práce popisuje formalismy Petriho sítě. Dále se také zaměří na objektovou orientovanost sítí. V druhé řadě se práce specializuje na vytvořenou aplikaci a tou je grafický editor objektově orientovaných Petriho sítí. Součástí práce je postup návrhu a implementace již zmíněné aplikace. Aplikace je vytvořena pomocí jazyku Java a je kompatibilní pouze s operačním systémem Windows. Pro tvorbu aplikace bylo použito vývojové prostředí NetBeans IDE 8.0.2. Výsledkem celé bakalářské práce je tedy aplikace pro tvorbu modelů Objektově orientovaných Petriho sítí a jejich simulací pomocí přiloženého serveru. Několik příkladů těchto modelů a jejich výsledky jsou součástí této práce. Tyto příklady slouží jako manuál pro použití aplikace.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.