Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 2 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vstupní znalosti a představy o vybraných mimoevropských státech u žáků 6. tříd základních škol
SAMEC, Martin
Práce se zabývá vstupními znalostmi a představami žáků šestých tříd základních škol o mimoevropských státech. Cílem práce je zmapovat úroveň znalostí, kterými žáci šestých tříd disponují předtím, než se o daných státech učí v rámci předmětu zeměpis. K naplnění cíle práce slouží šetření pomocí výzkumného dotazníku provedené v šestých třídách základních škol, kterého se zúčastnilo 489 žáků. Dotazník byl kromě zmapování konkrétních znalostí a představ o daných státech zaměřen na zjištění rozdílů mezi těmito znalostmi na základě typu škol, jejich lokalizace ve městech či na vesnici a na základě pohlaví respondentů. Pozornost je též věnována sebehodnocení žáků zaměřeném na jejich znalosti, žákovské sympatie k daným státům a zdroje, ze kterých se žáci dozvídají informace o světě. Práce hodnotí všechny zjištěné výsledky, dochází k jejich komparaci a následné interpretaci. Na analytickou část je následně navázáno praktickou částí, která přináší konkrétní náměty, jak proběhlý výzkum využít v hodinách zeměpisu. Praktická část obsahuje materiály založené na zjištěných skutečnostech o vstupních znalostech žáků, které jsou zaměřeny na jejich upevňování a rozšiřování.
O angličtině v indickém školství
Marková, Dagmar
Vzdělání v angličtině vytváří novou velmi úzkou vrstvu elity.Angličtina tvoří určitý pevný, ale tenký příkrov, pod kterým se žijí domácí jazyky a tradice

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.