Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 198 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2020. 1. díl, Muzea, galerie a památkové objekty
Šílová, Hana ; Lindnerová, Vladimíra ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Antické lampy v několika menších českých a moravských sbírkách
Šuchmová, Jana ; Musil, Jiří (vedoucí práce) ; Ondřejová, Iva (oponent)
Titul a jméno autora: Bc. Jana Šuchmová Instituce: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Ústav pro klasickou archeologii Celetná 20, Praha 1 Obor: Navazující magisterské studium oboru klasická archeologie Název práce: Antické lampy v několika menších českých a moravských sbírkách Vedoucí práce: Doc. PhDr. Jiří Musil, PhD. Počet stran: 89 Počet příloh: 18 Rok obhajoby: 2011 Klíčová slova: lampy, z formy, na kruhu, hliněné, bronzové, Řecko, Egypt, Byzanc, Římská říše, muzea, sbírky Práce si klade za cíl popsat lampy v celém průběhu jejich vývoje hlavně v antickém období. Krom samotných lamp se zabývá i historií výzkumu lamp, předměty s lampami souvisejícími a způsobem jejich použití. Součástí práce je i katalog lamp ze čtyř českých a moravských muzejních sbírek.
Základní statistické údaje o kultuře v České republice 2019. 1. díl, Muzea, galerie a památkové objekty
Lindnerová, Vladimíra ; Šílová, Hana ; Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Předmětem zjišťování je činnost muzeí, galerií, památníků a památkových objektů. Nejvýznamnější šetřené ukazatele se vztahují k rozsahu sbírek, návštěvnosti, pořádání výstav, expozic, vzdělávacích programů, odborných konferencí a seminářů a v neposlední řadě k zaměstnanosti a hospodářským výsledkům činnosti.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2018
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistiky
Údaje zjišťované NIPOS na základě zákona o státní statistické službě čís. 89/1995 Sb. popisují podporu vybraných kulturních institucí z veřejného rozpočtu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kulturní instituce financované z veřejného rozpočtu, zřizované obcemi a městy v roce 2017
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
Údaje zjišťované NIPOS na základě zákona o státní statistické službě čís. 89/1995 Sb. popisují podporu vybraných kulturních institucí z veřejného rozpočtu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích v roce 2017-2019
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí, památníků a galerií a jejich poboček.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Kultura České republiky v číslech 2019: Vybrané údaje ze statistických šetření
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
Statistika kultury se zabývá zjišťováním údajů o činnosti kulturních subjektů (např. návštěvnost, kapacita, vzdělávací akce, vydané publika, výpůjčky, čtenáři). V předkládané brožuře jsou zveřejněny vybrané údaje za následující obory: divadlo, galerie, muzea a památníky, hvězdárny, planetária a astronomické pozorovatelny, veřejné knihovny, památkové objekty zpřístupněné za vstupné, neperiodické publikace a periodický tisk. Údaje ekonomické povahy jsou k dispozici pouze za subjekty veřejného sektoru, kulturní subjekty v soukromém sektoru je neposkytují.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
The datahub: de/blending museum data
Vandermaesen, Matthias
The Flemish Museums for Fine and Contemporary Art offer an overview of the art production in the Southern Netherlands and Belgium form the Middle Ages to the Twenty-First Century. The Flemish Art Collection is a non-profit organisation tasked with promoting the collection to an international and diverse audience. Delivery of knowledge and expertise curated by the museums is a big challenge. Blending cultural object records stored accross various databases and commercial registration systems is non-trivial and prevents opening up the collections across the walls of the museums. In 2015, the Flemish Art Collection started the Datahub Project. Over the past years, a modern metadata aggregation platform was built, leveraging open source technologies and open standards. This presentation will highlight the architecture of this platform, and the design process. The Datahub platform is a service oriented architecture and consists of three major components. The core is a home grown, reusable metadata aggregator called The Datahub. This web-application is build with the Symfony framework. Metadata records are ingested via a RESTful API, stored in a MongoDB database and disseminated via an OAI-PMH endpoint. User friendly discovery of metadata is covered via Project Blacklight and geared towards museal workers as well as the general public. Finally, we repurposed the Catmandu framework for flexible and extensible setup of ETL pipelines between the registration systems of the data providers, the Datahub and the discovery interface. Since we are exchanging information about cultural heritage objects, we use the LIDO XML exchange format designed and developed by ICOM. The project taught us several valuable lessons. What are the benefits of looking across the borders of your own domain? What are key success factors? How do you identify pitfalls? But it also raises a set of new questions. How do we go from here? What’s next? The tools and the codebase are freely available under a GPLv3 license and are actively documented and maintained on Github.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF
Návštěvnost muzeí, památníků a galerií v krajích v roce 2016 - 2018
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu - Centrum informací a statistik kultury
V rámci statistiky kultury se zjišťují údaje o návštěvnosti muzeí, památníků a galerií a jejich poboček.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 198 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.