National Repository of Grey Literature 10 records found  Search took 0.00 seconds. 
The ARCLib Project: an Open-Source Solution for Long-Term Preservation
Růžička, Michal
The talk informs about the Czech ARCLib project. One of the main goals of the project is the development of an open-source solution for a bit-level and logical preservation of digital documents, respecting the national and international standards as well as the needs of all types of libraries in the Czech Republic. The mission of the ARCLib project lies, among others, in creating a solution that will allow institutions to implement all of the OAIS functional modules and entities, considering institutions’ information model. The architecture is planned as open and modular and the final product will be able to ingest, validate and store data from a majority of software products used for creating, disseminating and archiving libraries’ digital and digitised data in the Czech Republic.
Slides: idr-1250_1 - Download fulltextPDF
Video: ELAG2018-Ruzicka - Download fulltextMP4
Stress Testing the Private Household Sector Using Microdata
Galuščák, Kamil ; Hlaváč, Petr ; Jakubík, Petr
We develop a methodology for identifying financially distressed households and use it for testing the responses to shocks to the unemployment rate, the interest rate and prices of essential expenditure in the Czech Republic. We extend the approach of Johansson and Persson (2006) for Sweden and Albacete and Fessler (2010) for Austria to allow for full labour market transitions between employment and unemployment, and, due to data availability, to account for heads and spouses within households. This improvement may lead to a higher response of household distress incidence due to the unemployment rate shock than in both Sweden and Austria, while the effects due to the interest rate shock are of similar size as in Austria. We illustrate the use of our approach for stress testing households’ ability to pay their debts using macroeconomic scenarios from the CNB’s official forecast and from the CNB’s Financial Stability Report. The results highlight the importance of using micro-level datasets in the analysis of household distress incidence, as the impact of shocks is more pronounced among lower-income households.
Fulltext: Download fulltextPDF
Methodology of utilization of molecular-genetic markers of gene sequences and genetic elements in breeding and management of hop (Humulus lupulus)
Patzak, Josef ; Matoušek, Jaroslav
Tato metodika je první komplexní metodika využití molekulárně-genetických markerů pro charakterizaci genových zdrojů chmele, spolehlivou identifikaci jednotlivých genotypů chmele a systém selekce hospodářských znaků podle molekulárních markerů (MAS) ve šlechtitelském procesu chmele. Efektivní markerovací systém, kvalitativně vyšší úrovně, je založen na základě sekvencí genů a genetických elementů, získaných skríningem genomových a expresních knihoven, pro šlechtění a management chmele (Humulus lupulus).
Fulltext: Download fulltextPDF
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Analýza metodik materiálových a energetických toků na podnikové úrovni
České centrum čistší produkce, Praha ; Koubský, Jan ; Christianová, Anna
Zkušenosti z EU, zákonné požadavky na sledování těchto kroků na úrovni podniku v ČR, detailní zhodnocení v ČR používaných přístupů a metodik a návrh metodik pro hodnocení materiálových a energetických toků na podnikové úrovni v České republice.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Souhrnná zpráva (včetně popisu styčných ploch jednotlivých přístupů a návrhů na rozšíření nebo modifikaci statistických zjišťování)
CPC, Praha ; CITYPLAN spol. s r.o., Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Centrum pro otázky životního prostředí, Praha ; Ščasný, Milan ; Kovanda, Jan ; Koubský, Jan ; Karták, Jan
Cílem projektu je vyvinout metodiku hodnocení stavu životního prostředí a jeho predikce na principu hodnocení materiálových a energetických toků v systému a dále zpracování pilotního projektu na bázi navržené metodiky ve specifických podmínkách našeho státu na úrovni vybraného podniku, regionu a státu.
Metodologie hodnocení stavu a predikce životního prostředí formou bilančního hodnoceni materiálových (i energetických) toků (zjevných i skrytých): Přehled a rozbor mezinárodních metodik hodnocení životního prostředí a predikce jeho vývoje v oblasti energeticky na úrovni podniku a regionu a vývoj metodik posouzení stavu životního prostředí ČR
CityPlan spol. s r.o., Praha ; Karták, Jan
V práci jsou posouzeny počítačové programy používané pro stanovení a sledování energetických toků a hodnocení jejich vlivu na životní prostředí. V další části jsou formulována základní hlediska a požadavky na metodiku posouzení stavu životního prostředí a je uveden předběžný návrh této metodiky. Posouzení programů GMIS, SESAM, BOUSTEAD.
The Methodology of The Austrian School: chosen authors and problematic aspects
Hlavík, Petr ; Sirůček, Pavel (advisor)
The aim is to present specific methodology of the austrian school with laying stress on prerequisits which determine its understanding of phenomena.
Guarantee Valuation
Hora, Ondřej ; Marek, Petr (advisor) ; Brabenec, Tomáš (referee)
Thesis on topic "Guarantee Valuation" aims to describe methods of valuing a guarantee. In first part of the document the guarantees, guarantee transaction structure and factors affecting the value of guarantees are defined. The second part describes four methods of guarantee valuation. In the last practical part, selected methods are used to estimate the value of a hypothetic guarantee. Emphasis is also put on the related topics as tax impacts of guarantees and special situations. Rating methodologies are used to estimate the risk of the borrower.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.