Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Analýza problematiky znovuvyužívání brownfields v České republice
Müllerová, Tereza ; Geuss, Erik (vedoucí práce) ; Marešová, Sylvie (oponent)
Práce se zabývá znovuvyužíváním brownfields v České republice. Vyjmenovává jednotlivé typy brownfields, popisuje příčiny jejich vzniku a poukazuje na hlavní problémy s nimi spojené, zejména na nedostatečnou evidenci a nejednoznačné rozdělení kompetencí organizací zabývajících se touto problematikou. Práce porovnává brownfields s greenfields a popisuje nástroje, které mohou napomoci znovuvyužívání brownfields. Porovnání je následně aplikováno na konkrétní případ regenerace brownfields a výstavby na zelené louce.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.