Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.02 vteřin. 
A comprehensive analysis of integration of EU energy markets and aspects affecting the process of integration between 2000 and 2019
Mocák, Filip ; Holubcová, Jitka (vedoucí práce) ; Mazač, Jan (oponent)
Tato diplomová práce analyzovala integrační proces národních trhů s energetikou skrze evropské legislativní a nelegislativní dokumenty. Cílem této práce bylo skrze interpretační obsahovou analýzu zkoumat integraci národních trhů s energetikou a aspekty, které mají vliv na integrační proces. Taktéž byla obohacena samotná definice vnitřního energetického trhu. Vnitřní trh s energiemi vyžaduje nejen konkurenceschopnost, tržní přístup, orientaci na zákazníka a flexibilitu, ale je také nutné zajistit bezpečnost dodávek, diverzifikaci dodavatelů, udržitelnost a transparentnost. Čtyři aspekty byly analyzovány. Jako první byl potvrzen fakt, že většina iniciativ a návrhů Evropské komise byla implementována do Evropské legislativy (energetické balíčky) v období mezi roky 2000 až 2019. Avšak, Evropská komise několikrát identifikovala ve svých publikacích, že progres členských státu v implementaci evropské legislativy do zákonů byl pomalý, co ovlivnilo i samotný proces integrace. Mezi hlavní problémy se řadí deregulace cen plynu pro konečné uživatele, proces rozdělování vlastnictví a nezávislost národních regulátorů. Geopolitika uvnitř EU se ukázala jako další aspekt, který způsobuje značné problémy při formulací jednotné evropské energetické politiky, což se projevilo i během konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou...
“Nová” Energetická politika EU
Bartoň, Lukáš ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Bič, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá energetickou politikou Evropské unie, které s příchodem nového předsedy Evropské komise Jean-Claude Junckerem na podzim roku 2014 dostala novou dynamiku. Cílem práce je kriticky zhodnotit schopnost nové energetické politiky v podobě Energetické unie překonat problémy, na které narazila původní energetická politika při realizaci vize jednotného vnitřního trhu s elektrickou energií.
Energetická politika EU a její příspěvek ke stabilitě energetických sítí
Doležal, Milan ; Bič, Josef (vedoucí práce) ; Machytka, Daniel (oponent)
Práce se zabývá energetickou politikou Evropské unie a jejími možnostmi při zajišťování bezpečnosti a stability energetických sítí. Klíčovým obsahem této práce je rozbor pozice EU z hlediska energetických zdrojů - ropy, zemního plynu a elektřiny na pozadí energetické bilance EU. Tyto údaje jsou konfrontovány se stávající i navrhovanou evropskou energetickou infrastrukturou a aktivitami EU v oblasti transevropských energetických sítí, vnitřního trhu s energií a vnější dimenze energetické politiky. Na základě zjišťovaných informací jsou vyhodnoceny konkrétní možnosti a nástroje EU k zajištění stability energetických sítí.