Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po 21 měsíční expozici ve vlhké a suché vodíkové atmosféře při tlaku 3 MPa
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Šorm, Filip ; Bejdl, Jan
Vyšetření vlivu vlhkého a suchého vodíku stlačeného na tlak 3 MPa na mechanické a lomové vlastnosti plynovodní oceli ČSN 13126, tahové vzorky, Charpy vzorky i CT vzorky byly během expozice ve vlhkém vodíku trvale zatíženy, po 21 měsících expozice byl zjištěn pokles tažnosti tahových vzorků, pokles lomových parametrů Jin a J0,2 a mírné zvýšení parametru Jm.
Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po čtrnáctiměsíční expozici ve vlhkém vodíku při tlaku 3 MPa
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Šorm, Filip ; Bejdl, Jan
Vyšetření vlivu vlhkého vodíku stlačeného na tlak 3 MPa na mechanické a lomové vlastnosti plynovodní oceli ČSN 13126, tahové vzorky, Charpy vzorky i CT vzorky byly během expozice ve vlhkém vodíku trvale zatíženy, po čtrnácti měsících expozice byl zjištěn pokles tažnosti tahových vzorků, pokles lomových parametrů Jin a J0,2 a mírné zvýšení parametru Jm.
Vyšetření základních mechanických a lomově-mechanických vlastností vzorků odebraných z VTL plynovodu – lokalita L177/2 po sedmiměsíční expozici ve vlhkém vodíku při tlaku 3 MPa
Gajdoš, Lubomír ; Šperl, Martin ; Šorm, Filip ; Bejdl, Jan
Vyšetření vlivu vlhkého vodíku stlačeného na tlak 3 MPa na mechanické a lomové vlastnosti plynovodní oceli ČSN 13126, tahové vzorky, Charpy vzorky i CT vzorky byly během expozice ve vlhkém vodíku trvale zatíženy, po sedmi měsících expozice byl zjištěn pokles tažnosti tahových vzorků, pokles lomových parametrů Jin a J0,2 a mírné zvýšení parametru Jm.
The effect of σ-phase formation on long-term durability of SUPER 304H steel
Horváth, J. ; Král, Petr ; Janovec, J. ; Sklenička, Václav
This work presents results of the analysis of phases formed in a SUPER 304H steel during a medium-term static isothermal ageing (675 degrees C/15000 h). The investigations of the precipitates were especially focused on the occurrence of sigma-phase because its formation leads to the serious embrittlement. \nThe evaluation and distribution of brittle sigma-phase were determined on macroscopic level by using light microscopy/colour etching. The microstructure was also investigated on microscopic level by scanning electron microscopes Tescan Lyra 3 and JEOL JSM 5410 equipped by electron backscatter diffraction unit and by transmission electron microscope Jeol 2100F. This work also investigates the effect of sigma-phase formation on the impact strength of an aged state of SUPER 304H steel. For comparison reasons the microstructure and the mechanical properties of the initial as-received) state were also investigated. It was found that the formation of brittle sigma-phase in the aged and therefore degraded microstructure led to the significant decrease of the impact strength. The influence of brittle sigma-phase on long-term durability of the degraded steel regarding its insufficient impact strength is discussed.
Vlastnosti cementových kompozitů s vláknovou výztuží
Jankech, Filip ; Sitek,, Libor (oponent) ; Bodnárová, Lenka (vedoucí práce)
Táto práca sa zaoberá zhrnutím poznatkov o možnosti využitia organických vlákien ako rozptýlenej výstuže do cementových kompozitov. Jedná sa konkrétne o zhrnutie poznatkov o druhoch a vlastnostiach syntetických a celulózových vlákien, ich vplyvoch na vlastnosti čerstvého a zatvrdnutého cementového kompozitu a konečne o popis požiarnej odolnosti cementových kompozitov a efektu organických vlákien na pôsobenie týchto kompozitov vo vysokých teplotách a v prítomnosti požiaru. Experimentálna časť má za úlohu overiť efekt celulózových vlákien na zvýšenie trvanlivosti cementového kompozitu pri vysokých teplotách.