Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Protreptikon ad scholam Neudorfinam Jana Campana Vodňanského a jeho místo v kontextu raně novověkých obran českého jazyka
Pelc, Vojtěch ; Vaculínová, Marta (vedoucí práce) ; Žytek, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se zabývá latinskou básní s názvem Protreptikon ad Scholam Neudorfinam z roku 1616, složenou českým humanistou Janem Campanem Vodňanským (1572-1622) za účelem oslavit svého mecenáše Bohuslava z Michalovic (1565-1621). Jejím cílem je zkoumat, jakým způsobem Campanus, považovaný za předního básníka své generace, používá tradiční literární formy a prostředky při tvorbě textu silně ovlivněného soudobým kulturním a politickým prostředím. Po stručném úvodu popisuje kapitola 2 historický kontext vzniku básně a kapitoly 3 a 4 jsou věnovány analýze rétorické struktury a literárních výpůjček (imitatio). V návaznosti na výzkumy Jana Martínka se v kapitole 5 pojednává o místu Protreptika mezi raně novověkými obranami českého jazyka. V závěru práce je připojena edice originálního latinského textu a jeho moderní prozaický překlad do češtiny s komentářem. Klíčová slova: humanismus, Jan Campanus Vodňanský, imitatio, jazykové obrany
Protreptikon ad scholam Neudorfinam Jana Campana Vodňanského a jeho místo v kontextu raně novověkých obran českého jazyka
Pelc, Vojtěch ; Vaculínová, Marta (vedoucí práce) ; Žytek, Jakub (oponent)
Bakalářská práce se zabývá latinskou básní s názvem Protreptikon ad Scholam Neudorfinam z roku 1616, složenou českým humanistou Janem Campanem Vodňanským (1572-1622) za účelem oslavit svého mecenáše Bohuslava z Michalovic (1565-1621). Jejím cílem je zkoumat, jakým způsobem Campanus, považovaný za předního básníka své generace, používá tradiční literární formy a prostředky při tvorbě textu silně ovlivněného soudobým kulturním a politickým prostředím. Po stručném úvodu popisuje kapitola 2 historický kontext vzniku básně a kapitoly 3 a 4 jsou věnovány analýze rétorické struktury a literárních výpůjček (imitatio). V návaznosti na výzkumy Jana Martínka se v kapitole 5 pojednává o místu Protreptika mezi raně novověkými obranami českého jazyka. V závěru práce je připojena edice originálního latinského textu a jeho moderní prozaický překlad do češtiny s komentářem. Klíčová slova: humanismus, Jan Campanus Vodňanský, imitatio, jazykové obrany
Mimésis - imitatio v autentických Pavlových listech
Mátiková, Anna ; Brož, Jaroslav (vedoucí práce) ; Scarano, Angelo (oponent)
Mimésis - imitatio v autentických Pavlových listech První část práce poskytuje stručný přehled o tom, v jakých významových rovinách vystupuje pojem mimésis a další lexikální jednotky z téhož sémantického pole v řecky psané antické literatuře. Následně je pozornost zaměřena na použití pojmu mimésis ve starozákonních biblických textech. Tyto informace připravují půdu pro zkoumání konceptu mimésis v autentických listech apoštola Pavla. Myšlenka mimésis vystupuje v autentických Pavlových listech v pěti explicitních výpovědích (1 Sol 1,6-7; 1 Sol 2,14; 1 Kor 4,16; 1 Kor 11,1 a Flp 3,17). Každá z výpovědí je v této práci zasazena do kontextu celého konkrétního listu, přičemž se zohledňuje situace adresátů, která vedla Pavla k jeho napsání.Tento komplexní pohled na obsah daného spisu otevírá cestu k bližšímu zkoumání každé z konkrétních perikop. Práce se v této části konfrontuje s názory různých exegetů. Vychází přitom najevo, jak odlišné mohou být interpretace pojmu mimésis v autentických Pavlových listech. Někteří badatelé v Pavlových pobídkách k napodobování spatřují výzvy k poslušnosti apoštolovu učení. Jiní odborníci se víc kloní k té interpretaci, která napodobování chápe jako autentické ztvárňování Kristova kříže v životě jeho následovníka. Právě tajemství Kristovy kenoze, které apoštol Pavel pregnantně...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.