Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 1 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Financial analysis of a company Choceňská mlékárna, s.r.o.
Zigo, Michal ; Špička, Jindřich (vedoucí práce) ; Klečka, Jiří (oponent)
Bakalářská práce hodnotí finanční pozici podniku Choceňská mlékárna, s. r. o. pomocí nástrojů finanční analýzy jako jsou - horizontální a vertikální analýza, soustava paralelních a pyramidálních ukazatelů, bonitní a bankrotní modely, ekonimická přidaná hodnota, a to v časovém horizontu pěti let. Teoreticko-metodologická část pojednává jednak o finanční analýze jako nástroji hodnocení finanční pozice a dále vymezuje použité aparáty hodnocení. Praktická část zahrnuje popis analyzovaného podniku a výstupy finanční analýzy. V závěru jsou zhodnocené výsledky a vyslovené doporučení pro další pozitivní vývoj společnosti.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.